Statistikk CWD-prøver

Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver tatt fra fallvilt og jakt. Prøvene er knyttet til fylke og kommune. Villrein er ikke med i denne oversikten, se egen tabell for villrein under.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 176 176
Aust-Agder 0 103 103
Buskerud 0 194 194
Finnmark 0 10 10
Hedmark 0 651 651
Hordaland 0 296 296
Møre og Romsdal 0 117 117
Nordland 0 354 354
Nord-Trøndelag 0 611 611
Oppland 0 817 817
Oslo 0 7 7
Rogaland 0 90 90
Sogn og fjordane 0 908 908
Sør-Trøndelag 2 1255 1257
Telemark 0 95 95
Troms 0 395 395
Vest-Agder 0 174 174
Vestfold 0 94 94
Østfold 0 132 132
SUM 2 6479 6481

Villrein

Oversikt over CWD-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 0 0
Brattefjell Vindeggen 0 0 0
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 0 0
Forollhogna 0 100 100
Førdefjella 0 0 0
Hardangervidda 0 259 259
Knutshø 0 1 1
Lærdal Årdal 0 0 0
Nordfjella 3 340 343
Norefjell - Reinsjøfjell 0 2 2
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 0 0
Rondane 0 4 4
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 3 3
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 0 0
Sunnfjord 0 0 0
Svartbotnen 0 0 0
Sølnkletten 0 0 0
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 0 0
Våmur Roan 0 0 0
SUM 3 711 714