Statistikk CWD-prøver

Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver tatt fra fallvilt og jakt. Prøvene er knyttet til fylke og kommune. Villrein er ikke med i denne oversikten, se egen tabell for villrein under.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 219 219
Aust-Agder 0 120 120
Buskerud 0 225 225
Finnmark 0 11 11
Hedmark 0 740 740
Hordaland 0 316 316
Møre og Romsdal 0 144 144
Nordland 0 391 391
Nord-Trøndelag 0 660 660
Oppland 0 874 874
Oslo 0 11 11
Rogaland 0 94 94
Sogn og fjordane 0 970 970
Sør-Trøndelag 2 1313 1315
Telemark 0 107 107
Troms 0 411 411
Vest-Agder 0 183 183
Vestfold 0 97 97
Østfold 0 204 204
SUM 2 7090 7092

Villrein

Oversikt over CWD-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 0 0
Brattefjell Vindeggen 0 0 0
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 1 1
Forollhogna 0 100 100
Førdefjella 0 0 0
Hardangervidda 0 261 261
Knutshø 0 1 1
Lærdal Årdal 0 0 0
Nordfjella 3 342 345
Norefjell - Reinsjøfjell 0 2 2
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 0 0
Rondane 0 4 4
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 4 4
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 0 0
Sunnfjord 0 0 0
Svartbotnen 0 0 0
Sølnkletten 0 0 0
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 0 0
Våmur Roan 0 0 0
SUM 3 717 720