Statistikk CWD-prøver

Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver tatt fra fallvilt og jakt. Prøvene er knyttet til fylke og kommune. Villrein er ikke med i denne oversikten, se egen tabell for villrein under.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 197 197
Aust-Agder 0 110 110
Buskerud 0 199 199
Finnmark 0 10 10
Hedmark 0 680 680
Hordaland 0 303 303
Møre og Romsdal 0 129 129
Nordland 0 372 372
Nord-Trøndelag 0 628 628
Oppland 0 836 836
Oslo 0 10 10
Rogaland 0 91 91
Sogn og fjordane 0 938 938
Sør-Trøndelag 2 1273 1275
Telemark 0 104 104
Troms 0 411 411
Vest-Agder 0 176 176
Vestfold 0 96 96
Østfold 0 158 158
SUM 2 6721 6723

Villrein

Oversikt over CWD-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 0 0
Brattefjell Vindeggen 0 0 0
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 0 0
Forollhogna 0 100 100
Førdefjella 0 0 0
Hardangervidda 0 261 261
Knutshø 0 1 1
Lærdal Årdal 0 0 0
Nordfjella 3 340 343
Norefjell - Reinsjøfjell 0 2 2
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 0 0
Rondane 0 4 4
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 4 4
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 0 0
Sunnfjord 0 0 0
Svartbotnen 0 0 0
Sølnkletten 0 0 0
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 0 0
Våmur Roan 0 0 0
SUM 3 714 717