Statistikk CWD-prøver

Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver tatt fra fallvilt og jakt. Prøvene er knyttet til fylke og kommune. Villrein er ikke med i denne oversikten, se egen tabell for villrein under.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 168 168
Aust-Agder 0 98 98
Buskerud 0 185 185
Finnmark 0 10 10
Hedmark 0 618 618
Hordaland 0 287 287
Møre og Romsdal 0 113 113
Nordland 0 338 338
Nord-Trøndelag 0 600 600
Oppland 0 803 803
Oslo 0 5 5
Rogaland 0 90 90
Sogn og fjordane 0 888 888
Sør-Trøndelag 2 1233 1235
Telemark 0 90 90
Troms 0 392 392
Vest-Agder 0 166 166
Vestfold 0 93 93
Østfold 0 118 118
SUM 2 6295 6297

Villrein

Oversikt over CWD-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 0 0
Brattefjell Vindeggen 0 0 0
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 0 0
Forollhogna 0 100 100
Førdefjella 0 0 0
Hardangervidda 0 256 256
Knutshø 0 1 1
Lærdal Årdal 0 0 0
Nordfjella 3 339 342
Norefjell - Reinsjøfjell 0 2 2
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 0 0
Rondane 0 4 4
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 3 3
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 0 0
Sunnfjord 0 0 0
Svartbotnen 0 0 0
Sølnkletten 0 0 0
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 0 0
Våmur Roan 0 0 0
SUM 3 707 710