Statistikk CWD-prøver

Totalt antall skrantesjuke-prøver fra hjortevilt analysert siden 2016: 23 747. Totalantallet vil avvike fra tabellene under. Dette er fordi flere fallvilt eller hjortevilt felt under jakt er ikke registrert på settogskutt.no eller i Hjorteviltregisteret.
Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver fra fallvilt og jakt for elg, hjort og rådyr. Statistikken vil vise prøvesvar for elg, hjort og rådyr som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

For komplett statistikk som inkluderer tamrein og oppdrettshjort viser vi til Veterinærinstituttet.

Villrein: se egen tabell for villrein under.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 383 383
Aust-Agder 0 241 241
Buskerud 0 1111 1111
Finnmark 0 28 28
Hedmark 0 1457 1457
Hordaland 0 665 665
Møre og Romsdal 1 905 906
Nordland 0 632 632
Nord-Trøndelag 1 2514 2515
Oppland 0 1828 1828
Oslo 0 17 17
Rogaland 0 153 153
Sogn og fjordane 0 2017 2017
Sør-Trøndelag 2 3155 3157
Telemark 0 218 218
Troms 0 450 450
Vest-Agder 0 310 310
Vestfold 0 145 145
Østfold 0 397 397
SUM 4 16626 16630

Villrein

Oversikt over skrantesjuke-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

Statistikken viser prøvesvar for villrein som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 4 4
Brattefjell Vindeggen 0 6 6
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 26 26
Forollhogna 0 221 221
Førdefjella 0 3 3
Hardangervidda 0 927 927
Knutshø 0 12 12
Lærdal Årdal 0 4 4
Nordfjella 13 1633 1646
Norefjell - Reinsjøfjell 0 110 110
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 1 1
Rondane 0 20 20
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 53 53
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 5 5
Sunnfjord 0 8 8
Svartbotnen 0 1 1
Sølnkletten 0 1 1
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 1 1
Våmur Roan 0 0 0
SUM 13 3038 3051