Statistikk CWD-prøver

Totalt antall skrantesjuke-prøver fra hjortevilt analysert siden 2016: 17 993. Totalantallet vil avvike fra tabellene under. Dette er fordi flere fallvilt eller hjortevilt felt under jakt er ikke registrert på settogskutt.no eller i Hjorteviltregisteret.
Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver fra fallvilt og jakt for elg, hjort og rådyr. Statistikken vil vise prøvesvar for elg, hjort og rådyr som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villrein: se egen tabell for villrein under. For totaltantall som inkluderer tamrein og oppdrettshjort viser vi til Veterinærinstituttet sin hjemmeside.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 331 331
Aust-Agder 0 205 205
Buskerud 0 730 730
Finnmark 0 23 23
Hedmark 0 1224 1224
Hordaland 0 480 480
Møre og Romsdal 0 260 260
Nordland 0 515 515
Nord-Trøndelag 1 2049 2050
Oppland 0 1547 1547
Oslo 0 17 17
Rogaland 0 133 133
Sogn og fjordane 0 1429 1429
Sør-Trøndelag 2 2644 2646
Telemark 0 162 162
Troms 0 434 434
Vest-Agder 0 258 258
Vestfold 0 119 119
Østfold 0 318 318
SUM 3 12878 12881

Villrein

Oversikt over skrantesjuke-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

Statistikken viser prøvesvar for villrein som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 4 4
Brattefjell Vindeggen 0 6 6
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 25 25
Forollhogna 0 221 221
Førdefjella 0 3 3
Hardangervidda 0 926 926
Knutshø 0 12 12
Lærdal Årdal 0 4 4
Nordfjella 7 931 938
Norefjell - Reinsjøfjell 0 110 110
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 1 1
Rondane 0 19 19
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 6 6
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 5 5
Sunnfjord 0 8 8
Svartbotnen 0 1 1
Sølnkletten 0 1 1
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 1 1
Våmur Roan 0 0 0
SUM 7 2286 2293