Statistikk CWD-prøver

Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver tatt fra fallvilt og jakt. Prøvene er knyttet til fylke og kommune. Villrein er ikke med i denne oversikten, se egen tabell for villrein under.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 234 234
Aust-Agder 0 127 127
Buskerud 0 254 254
Finnmark 0 11 11
Hedmark 0 810 810
Hordaland 0 331 331
Møre og Romsdal 0 163 163
Nordland 0 406 406
Nord-Trøndelag 0 723 723
Oppland 0 920 920
Oslo 0 12 12
Rogaland 0 96 96
Sogn og fjordane 0 991 991
Sør-Trøndelag 2 1363 1365
Telemark 0 114 114
Troms 0 411 411
Vest-Agder 0 188 188
Vestfold 0 105 105
Østfold 0 233 233
SUM 2 7492 7494

Villrein

Oversikt over CWD-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 0 0
Brattefjell Vindeggen 0 0 0
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 1 1
Forollhogna 0 101 101
Førdefjella 0 0 0
Hardangervidda 0 263 263
Knutshø 0 1 1
Lærdal Årdal 0 0 0
Nordfjella 4 346 350
Norefjell - Reinsjøfjell 0 3 3
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 0 0
Rondane 0 4 4
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 4 4
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 1 1
Sunnfjord 0 0 0
Svartbotnen 0 0 0
Sølnkletten 0 0 0
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 0 0
Våmur Roan 0 0 0
SUM 4 726 730