Statistikk CWD-prøver

Totalt antall skrantesjuke-prøver fra hjortevilt analysert siden 2016: 22 058. Totalantallet vil avvike fra tabellene under. Dette er fordi flere fallvilt eller hjortevilt felt under jakt er ikke registrert på settogskutt.no eller i Hjorteviltregisteret.
Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver fra fallvilt og jakt for elg, hjort og rådyr. Statistikken vil vise prøvesvar for elg, hjort og rådyr som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villrein: se egen tabell for villrein under. For totaltantall som inkluderer tamrein og oppdrettshjort viser vi til Veterinærinstituttet sin hjemmeside.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 351 351
Aust-Agder 0 228 228
Buskerud 0 999 999
Finnmark 0 24 24
Hedmark 0 1356 1356
Hordaland 0 622 622
Møre og Romsdal 1 778 779
Nordland 0 573 573
Nord-Trøndelag 1 2432 2433
Oppland 0 1730 1730
Oslo 0 17 17
Rogaland 0 150 150
Sogn og fjordane 0 1934 1934
Sør-Trøndelag 2 3035 3037
Telemark 0 194 194
Troms 0 438 438
Vest-Agder 0 305 305
Vestfold 0 132 132
Østfold 0 364 364
SUM 4 15662 15666

Villrein

Oversikt over skrantesjuke-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

Statistikken viser prøvesvar for villrein som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 4 4
Brattefjell Vindeggen 0 6 6
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 26 26
Forollhogna 0 221 221
Førdefjella 0 3 3
Hardangervidda 0 927 927
Knutshø 0 12 12
Lærdal Årdal 0 4 4
Nordfjella 10 1316 1326
Norefjell - Reinsjøfjell 0 110 110
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 1 1
Rondane 0 20 20
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 53 53
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 5 5
Sunnfjord 0 8 8
Svartbotnen 0 1 1
Sølnkletten 0 1 1
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 1 1
Våmur Roan 0 0 0
SUM 10 2721 2731