Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2022/2023

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2022
Påkjørt av motorkjøretøy 6032
Påkjørt av tog 178
Sykdom og skade 1187
Felt av sikkerhetshensyn 81
Felt som skadedyr 49
Felt ulovlig 8
Andre årsaker 1418
TOTALT 8953
Art/År 2022
Elg 1477
Hjort 1228
Villrein 44
Rådyr 5476
Villsvin 3
Havørn 32
Kongeørn 7
Oter 54
Grevling 450
Rødrev 147
Hjortedyr - ikke artsbestemt 35
TOTALT 8953
Utfall/År 2022
Avlivet etter ettersøk 865
Avlivet på stedet 1718
Dødt på stedet 3531
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 1642
Funnet død etter ettersøk 266
Observert – antatt uskadd 759
Ukjent utfall 172
TOTALT 8953
Sykdom og skade/År 2022
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 51
Bittsår/rovdyrdrept 25
Bløtvevskader/blødning/knusning 51
Brudd på knokler 346
Diaré 77
Drukning 21
Fast i gjerde el. 56
Håravfall 32
Ingen funn (kadaver undersøkt) 35
Misdannelse 15
Råttent kadaver (diagnose umulig) 74
Skuddsår 15
Sult/avmagring 220
Svulster 15
Øyesykdom 7
Ikke undersøkt 231
Måned/År Totalt 2022
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 437 437
April 1601 1601
Mai 1735 1735
Juni 1380 1380
Juli 1427 1427
August 1312 1312
September 1061 1061
Oktober 0 0
November 0 0
Desember 0 0
TOTALT 8953
Time/År Totalt 2022
00 - 01 406 406
01 - 02 294 294
02 - 03 235 235
03 - 04 207 207
04 - 05 223 223
05 - 06 266 266
06 - 07 355 355
07 - 08 370 370
08 - 09 270 270
09 - 10 254 254
10 - 11 235 235
11 - 12 203 203
12 - 13 239 239
13 - 14 217 217
14 - 15 225 225
15 - 16 211 211
16 - 17 231 231
17 - 18 197 197
18 - 19 256 256
19 - 20 274 274
20 - 21 413 413
21 - 22 545 545
22 - 23 643 643
23 - 24 554 554
Ukjent tid 1630 1630
TOTALT 8953
Område/År 2022
18 Nordland 317
15 Møre og Romsdal 713
11 Rogaland 283
03 Oslo 55
50 Trøndelag 1422
46 Vestland 794
42 Agder 655
38 Vestfold og Telemark 882
34 Innlandet 1461
30 Viken 2294
54 Troms og Finnmark 77
TOTALT 8953