Statistikk CWD-prøver

Totalt antall skrantesjuke-prøver fra elg, hjort, rådyr og villrein analysert siden 2016: 44 343. Totalantallet vil avvike fra tabellene under. Dette er fordi flere fallvilt eller hjortevilt felt under jakt er ikke registrert på settogskutt.no eller i Hjorteviltregisteret.
Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver fra fallvilt og jakt for elg, hjort og rådyr. Statistikken vil vise prøvesvar for elg, hjort og rådyr som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

For komplett statistikk som inkluderer tamrein og oppdrettshjort viser vi til Veterinærinstituttet.

Villrein: se egen tabell for villrein under.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 710 710
Aust-Agder 0 476 476
Buskerud 0 1863 1863
Finnmark 0 73 73
Hedmark 0 2488 2488
Hordaland 0 1523 1523
Møre og Romsdal 1 2460 2461
Nordland 0 1204 1204
Nord-Trøndelag 0 0 0
Oppland 0 2973 2973
Oslo 0 49 49
Rogaland 0 357 357
Sogn og fjordane 0 4550 4550
Sør-Trøndelag 0 0 0
Telemark 0 537 537
Troms 0 473 473
Trøndelag 3 8909 8912
Vest-Agder 0 511 511
Vestfold 0 218 218
Østfold 0 669 669
Ukjent kommune 0 304 304
SUM 4 30347 30351

Villrein

Oversikt over skrantesjuke-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

Statistikken viser prøvesvar for villrein som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 11 11
Brattefjell Vindeggen 0 60 60
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 63 63
Forollhogna 0 382 382
Førdefjella 0 9 9
Hardangervidda 0 1419 1419
Knutshø 0 111 111
Lærdal Årdal 0 14 14
Nordfjella 19 2449 2468
Norefjell - Reinsjøfjell 0 188 188
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 391 391
Rondane 0 225 225
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 23 23
Setesdal Ryfylke 0 192 192
Skaulen Etnefjella 0 7 7
Snøhetta 0 347 347
Sunnfjord 0 14 14
Svartbotnen 0 1 1
Sølnkletten 0 66 66
Tolga Østfjell 0 20 20
Vest-Jotunheimen 0 40 40
Våmur Roan 0 9 9
Ukjent villreinområde 0 16 17
SUM 19 6057 6077