Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.  

Felte villrein

Villreinjakta er ferdig og villreinmendene har rapportert inn antall felte dyr for jakta 2015. Det ble totalt felt 6509 villrein i år, en nedgang fra 2014 da det ble det felt i underkant av 8000 villrein. Det var også en nedgang i tildelte dyr i 2015. Det ble det tildet 20 912 dyr i år, mot 20 966 dyr i 2014.

Rapporter jaktstatistikk til SSB

Elgjakta er begynner å bli ferdig for de fleste områder, og det er ikke lenge igjen av hjortejakta. Husk at valdansvarlig representant skal levere underskrevet fellingsrapport til kommunen 14 dager etter jaktas slutt jamfør § 32 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Underskrevet fellingsrapport skal leveres selv om jaktlaget registrerer sett elg og sett hjort skjema. Kommunen skal videre rapportere dette til SSB. Så langt er det rapportert 10 852 felte elg. 

Les mer om levering av fellingsrapport.

 

God jakt!

Jakta er godt i gang. Registrering av sett hjort og sett elg er et av de viktigste bidragene til overvåkning og forvaltning av hjorteviltet. Sett dyr skjema kan leveres elektronisk via www.settogskutt.no, eller på papirskjema. Husk at det skal registres sett dyr skjema også dager det jaktes men ikke observeres noe

 

Fellingsavgift

For elg, hjort og villrein skal det betales fellingsavgift etter endt jakt. For elg og hjort kan kommunen bestemme en lavere fellingsavgift. Viltansvarlig i kommuen kan redigere fellingsavgiften under "Områder". Når signert fellingsrapport er levert og registrert i Hjorteviltregistret kan et fellingsavgiftsgrunnlag enkelt hentes ut og brukes ved fakturering.

Les mer om fellingsavgift

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Veiledning til innsynsløsningen for fallvilt

Hvordan føre sett elg- og sett hjort skjema

Sett elg skjema

Sett hjort skjema

Settogskutt.no

Fallviltskjema

Slaktevektskjema elg

Slaktevektskjema hjort 

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald bokmål og nynorsk

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde bokmål og nynorsk

Forskrift om forvaltning av hjortevilt - med kommentarer