Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

Fellingsavgiftgrunnlag

Ordinær jakttid for elg er over, og det er ikke lenge til hjortejakta er ferdig. Visste du at som viltansvarlig i kommunen kan du hente ut ferdige rapporter med fellingsavgiftgrunnlag og informasjon om valdansvarlige? Etter at fellingsrapporten er registrert kan du hente ut fellingsavgiftgrunnlagrapport under fanen Områder.

Felte villrein 2014

Det ble felt 7944 villrein for jakta 2014, noe som gir en fellingsprosent på 38. Det er en økning på litt over 800 felte dyr fra 2013 og er er det høyeste fellingstallet på 15 år. Det ble felt flest hunndyr i 2014, noe som i hovedsak skyldes økt simlekvote på Hardangervidda. Figuren viser felte villrein i 2014 fordelt på alder og kjønn. Data fra Hjorteviltregisteret.

Nyhet! Jaktmateriale for villrein

Det er utarbeidet en løsing som gjør det mulig å registrere jaktmateriale for villrein i Hjorteviltregistret. For områder som er med i Overvåkprogrammet for hjortevilt vil NINA registrere jaktmateriale. Alle har mulighet til å se innlagt materiale.

 

Registrere fellingsrapport

Valdansvarlig representant skal levere fellingsrapporten til kommuen 14 dager etter jaktas utløp. Kommunen skal rapportere fellingsresultatet til SSB 30 dager etter siste jaktdag (§ 25 i Forskrift om forvalting av hjortevilt). Nå kan kommuner som har registrert sett elg og/eller sett hjort overføre felte dyr fra sett dyr skjemaet til fellingsrapporten. Det er mulig å redigere fellingsrapportene etter at de er opprettet.

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Veiledning til innsynsløsningen for fallvilt

Hvordan føre sett elg- og sett hjort skjema

Sett elg skjema

Sett hjort skjema

Settogskutt.no

Fallviltskjema

Slaktevektskjema elg

Slaktevektaskjema hjort 

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald bokmål og nynorsk

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde  bokmål og nynorsk