Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

Registrere fellingsrapport

Valdansvarlig representant skal levere fellingsrapporten til kommuen 14 dager etter jaktas utløp. Kommunen skal rapportere fellingsresultatet til SSB 30 dager etter siste jaktdag (§ 25 i Forskrift om forvalting av hjortevilt). Nå kan kommuner som har registrert sett elg og/eller sett hjort overføre felte dyr fra sett dyr skjemaet til fellingsrapporten. Det er mulig å redigere fellingsrapportene etter at de er opprettet.

Nyhet! Jaktmateriale for villrein

Det er utarbeidet en løsing som gjør det mulig å registrere jaktmateriale for villrein i Hjorteviltregistret. For områder som er med i Overvåkprogrammet for hjortevilt vil NINA registrere jaktmateriale. Alle har mulighet til å se innlagt materiale.

Data fra årets jakt

Så langt i år har 1057 jaktfelt registrert sett elg på settogskutt.no. Av disse er sett elg data godkjent og ligger tilgjengelig for innsyn for 170 jaktfelt. For hjort er det registrert sett hjort skjema for 699 jaktfelt via settogskutt.no. Av disse er data tilgjengelig for 109 jaktfelt. Se om sett elg eller sett hjort fra årets jakt er tilgjengelig for ditt område.

 

Påkjørselstatistikk

Antall påkjørsler varierer gjennom året. Sannsynligheten for å kjøre på hjortevilt øker utover høsten, og flest påskjørsler skjer fra oktober og ut vinterhalvåret. Grafen viser alle påkjørte hjort, elg og rådyr i 2013 fordelt på måned.

Du kan hente ut fallviltrapporter fordelt på time i døgnet, måned i året, år for år og vegident fra innsynsløsningen på fallvilt.  

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Veiledning til innsynsløsningen for fallvilt

Veiledning til føring sett elg- og hjort skjema

Sett elg skjema

Sett hjort skjema

Fallviltskjema

Slaktevektskjema elg

Slaktevektaskjema hjort 

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald bokmål og nynorsk

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde  bokmål og nynorsk