Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

Registrer sett elg og hjort digitalt

Jakta nærmer seg igjen med stormskritt og nye jegerobservasjoner skal rapporteres. I den forbindelse anbefaler vi dere å ta en kikk på settogskutt.no. Det er en digital rapportering av sett elg, sett hjort og slaktevekter. Jaktleder har ansvaret for utfylling av skjema fra sitt jaktfelt, men kan utpeke en annen til å gjennomføre registreringene. Valdansvarlig kan få tilgang til å redigere data fra alle sine jaktfelt i Hjorteviltregisteret. Data blir tilgjengelig i Hjorteviltregisteret så snart valdansvarlig og/eller kommunen har godkjent registreringene. Ta en kikk på www.settogskutt.no. Supporttjenesten til Hjorteviltregisteret svarer deg på spørsmål vedrørende settogskutt.no på telefon 74 33 53 10, og epost: support@naturdata.no.

Tildelinger 2014

Arbeidet med tildelingene for årets jakt er startet. Jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt skal kommunen ha sendt ut fellingstillatelsen innen 15. juni. Fellingstillatelsene skal registreres i Hjorteviltregisteret, og du har mulighet til se hvor mye som er tildelt ditt område. 

Noen kommuner har tatt i bruk Hjorteviltregisteret først de siste årene. Dette gjør at tildelinger for tildligere år ikke nødvendigvis ligger inne i registeret. Er du interessert i å se tildelte dyr for tidligere år kan du finne den offisielle statistikken på SSB sine sider.

Rapportert fallvilt til SSB

Hjortevilt som dør av andre årsaker enn ordinær jakt karakteriseres som fallvilt. Disse dyrene er påkjørt av bil eller tog, de kan være felt som skadedyr, eller gjenfunnet som døde av andre årsaker. Fristen for å rapportere fallvilt til SSB gikk ut 1 mai.  For jaktåret 2013/2014 rapporterte 394 kommuner via Hjorteviltregisteret. Det vil si at for de fleste kommunene er fallviltdata komplett for jaktåret 2013-2014. Visste du at registrerte data er tilgjengelig for alle? Du har mulighet til å se fallvilthendelser i kart og du kan hente ut rapporter i excel.

 

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Observasjoner fra hjortejakta

Sett hjort-skjema som føres under hjortejakta er et nyttig verktøy i forvaltinga av hjortebestanden. Nå skal de fleste registereringene ha kommet inn i Hjorteviltregisteret. Er du interessert i hvordan jakta har vært for din kommune, ditt vald eller jaktfelt? Sjekk indeksene som utledes fra sett hjort-skjemaene da vel!

Observasjoner fra elgjakta

Sett elg-skjema som føres under elgjakta er et nyttig verktøy i forvaltninga av elgbestanden. Nå skal de fleste registreringene ha kommet inn i Hjorteviltregisteret. Er du interessert i hvordan jakta gikk for din kommune, ditt vald eller jaktfelt? Sjekk indeksene som er utledet fra sett elg-skjemaene da vel!