Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

Registrere fellingsrapport

Valdansvarlig representant skal levere fellingsrapporten til kommuen 14 dager etter jaktas utløp. Kommunen skal rapportere fellingsresultatet til SSB 30 dager etter siste jaktdag (§ 25 i Forskrift om forvalting av hjortevilt). Nå kan kommuner som har registrert sett elg og/eller sett hjort overføre felte dyr fra sett dyr skjemaet til fellingsrapporten. Det er mulig å redigere fellingsrapportene etter at de er opprettet.

Påkjørselstatistikk

Antall påkjørsler varierer gjennom året. Sannsynligheten for å kjøre på hjortevilt øker utover høsten, og flest påskjørsler skjer fra oktober og ut vinterhalvåret. Grafen viser alle påkjørte hjort, elg og rådyr i 2013 fordelt på måned.

Du kan hente ut fallviltrapporter fordelt på time i døgnet, måned i året, år for år og vegident fra innsynsløsningen på fallvilt.  

Data fra årets jakt

Så langt i år har 1057 jaktfelt registrert sett elg på settogskutt.no. Av disse er sett elg data godkjent og ligger tilgjengelig for innsyn for 170 jaktfelt. For hjort er det registrert sett hjort skjema for 699 jaktfelt via settogskutt.no. Av disse er data tilgjengelig for 109 jaktfelt. Se om sett elg eller sett hjort fra årets jakt er tilgjengelig for ditt område.

 

Rapportert fallvilt til SSB

Hjortevilt som dør av andre årsaker enn ordinær jakt karakteriseres som fallvilt. Disse dyrene er påkjørt av bil eller tog, de kan være felt som skadedyr, eller gjenfunnet som døde av andre årsaker. Fristen for å rapportere fallvilt til SSB gikk ut 1 mai.  For jaktåret 2013/2014 rapporterte 394 kommuner via Hjorteviltregisteret. Det vil si at for de fleste kommunene er fallviltdata komplett for jaktåret 2013-2014. Visste du at registrerte data er tilgjengelig for alle? Du har mulighet til å se fallvilthendelser i kart og du kan hente ut rapporter i excel.

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Hvordan...

Bruke innsyn fallvilt

Føre sett elg- og sett hjort skjema

Finne sett elg skjema

Finne sett hjort skjema

Finne fallviltskjema

Finne slaktevektskjema elg

Finne slaktevektaskjema hjort