Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

Observasjoner fra elgjakta

Sett elg-skjema som føres under elgjakta er et nyttig verktøy i forvaltninga av elgbestanden. Nå skal de fleste registreringene ha kommet inn i Hjorteviltregisteret. Er du interessert i hvordan jakta gikk for din kommune, ditt vald eller jaktfelt? Sjekk indeksene som er utledet fra sett elg-skjemaene da vel!

Observasjoner fra hjortejakta

Sett hjort-skjema som føres under hjortejakta er et nyttig verktøy i forvaltinga av hjortebestanden. Nå skal de fleste registereringene ha kommet inn i Hjorteviltregisteret. Er du interessert i hvordan jakta har vært for din kommune, ditt vald eller jaktfelt? Sjekk indeksene som utledes fra sett hjort-skjemaene da vel!

Fallvilt rapportert til SSB

For siste jaktår rapporterte 372 kommuner fallvilt til SSB via Hjorteviltregistret. Det er 17 flere kommuner enn for 2011.

Kun drepte dyr rapporteres til SSB. I Hjorteviltregisteret registreres det også dyr som blir friskmeldt. Dette er viktig data, særlig i forhold til påkjørsler. Se fallvilthendelser i kart her.

Settogskutt.no er åpen

Nå har www.settogskutt.no åpnet for høsten. Ta en kikk for å se på endringene som er gjort siden sist jakt.

NB! Det er ikke mulig å registrere skjema før jakta starter 1. september for hjort og 10. september for elg.

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen.

Skjema fra settogskutt.no importert

For jakta 2012/2013 importerte 111 kommuner sett elg- og sett hjort-data fra www.settogskutt.no til Hjorteviltregisteret.

Tilbakemeldingene fra jegere og kommuner er at systemet har fungert bra, og vi håper flere tar det i bruk til høstens jakt.

Bedre rapporter og grafer

Rapportene og grafene i Hjorteviltregisteret har fått et løft. Flere av grafene er endret, det er mer informasjon på rapportene og eksport til excel er forbedret.

Blant annet er antall skjema kommet med i alle rapportene for sett elg og sett hjort, og antall dyr er med i rapportene for slaktevekter. Ved eksportering til excel er rader og kollonner snudd slik at det blir lettere å lage egne grafer.