Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.  

God jakt!

Jakta er godt i gang. Registrering av sett hjort og sett elg er et av de viktigste bidragene til overvåkning og forvaltning av hjorteviltet. Sett dyr skjema kan leveres elektronisk via www.settogskutt.no, eller på papirskjema. Husk at det skal registres sett dyr skjema også dager det jaktes men ikke observeres noe.

Fellingsavgift

For elg, hjort og villrein skal det betales fellingsavgift etter endt jakt. For elg og hjort kan kommunen bestemme en lavere fellingsavgift. Viltansvarlig i kommuen kan redigere fellingsavgiften under "Områder". Når signert fellingsrapport er levert og registrert i Hjorteviltregistret kan et fellingsavgiftsgrunnlag enkelt hentes ut og brukes ved fakturering.

Jaktmateriale for villrein

Det er utarbeidet en løsing som gjør det mulig å registrere jaktmateriale for villrein i Hjorteviltregistret. For områder som er med i Overvåkprogrammet for hjortevilt vil NINA registrere jaktmateriale. Alle har mulighet til å se innlagt materiale.

 

Tildelte dyr

Fellingstillatelsene skal sendes ut fra kommunen innen 15. juni, jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt. Stadig flere vald får tildelingen etter godkjent bestandsplan. I 2005 hadde 35 % av elgvaldene bestandsplan, mens det i 2014 var 59 %. For hjort hadde 16 % av valdene bestandsplan i 2005 mens det i 2014 var 31 %.

 

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Veiledning til innsynsløsningen for fallvilt

Hvordan føre sett elg- og sett hjort skjema

Sett elg skjema

Sett hjort skjema

Settogskutt.no

Fallviltskjema

Slaktevektskjema elg

Slaktevektskjema hjort 

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald bokmål og nynorsk

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde bokmål og nynorsk