Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.  

Helsemodul i Hjorteviltregisteret

Nå er det kommet en ny fane i Hjorteviltregisteret som heter Helse. Her kan helseprøver tatt av hjortevilt legges inn, prøvesvar og statistikk hentes ut. I høst skal mange jegere levere inn prøver av dyr som blir felt under jakt, eller fallvilt for kartlegging av sykdommen Chronic wasting disease (CWD), en prionsykdom som rammer hjortedyr (elg, hjort, rådyr, villrein og tamrein). Du trenger ikke brukertilgang for å se på svar av analysene. For mer info om hvem som skal levere inn prøver o. l gå på NINA sin hjemmeside.

Tildelte elg og hjort

Kommuen skal sende ut fellingstillatelser for elg og hjort innen 15. juni, jamfør § 18 i forskrift om forvaltning av Hjortevilt. Fellingstillatelsen skal registrers i Hjorteviltregistert og vil bli tilgjengelige etter hvert som kommunene legger inn tildelingene. I 2015 ble det tildelt 40 683 elg og 54 116 hjort.

Bestill kjevelapper

Mange kommuner samler inn kjever mm. fra elg og hjort som er felt under jakt. Disse merkes ofte med egne kjevelapper. Innsamling av kjever er en frivillig ordning som kommunen alene, eller i felleskap med andre, kan pålegge jegerne, jf. § 32 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Kommuner som ønsker kjevelapper må selv bestille og distribuere kjevelappene til valdene kommunen administrerer. Kjevelappene bestilles samtidig med at fellingskvoten legges inn i Hjorteviltregisteret.

Fallvilt 2015/2016

Fristen for rapportering av fallvilt til SSB var 31. mars, og 320 kommuer har så langt rapportert. Det er kun dyr som registrers som drept som rapporteres til SSB. I Hjoreviltregisteret registeres også dyr som ikke er registrert som drept. Dette er viktig informasjon blant annet i forhold til påkjørsler.

 

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Veiledning til innsynsløsningen for fallvilt

Hvordan føre sett elg- og sett hjort skjema

Sett elg skjema

Sett hjort skjema

Settogskutt.no

Fallviltskjema

Slaktevektskjema elg

Slaktevektskjema hjort 

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald bokmål og nynorsk

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde bokmål og nynorsk

Forskrift om forvaltning av hjortevilt - med kommentarer