Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

Bestilling av kjevelapper

Mange kommuner samler inn kjever fra elg og hjort som er felt under jakt. Disse merkes ofte med egne kjevelapper. For å bestille kjevelapper må kommunene først registrere årets fellingstillatelser i Hjorteviltregisteret. Lenken til bestilling av kjevelapper finnes på den samme siden. Kjevelappene sendes ut fortløpende når de er bestilt.

Tildelte dyr

Fellingstillatelsene skal sendes ut fra kommunen innen 15. juni, jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt. Stadig flere vald får tildelingen etter godkjent bestandsplan. I 2005 hadde 35 % av elgvaldene bestandsplan, mens det i 2014 var 59 %. For hjort hadde 16 % av valdene bestandsplan i 2005 mens det i 2014 var 31 %.

Nyhet! Jaktmateriale for villrein

Det er utarbeidet en løsing som gjør det mulig å registrere jaktmateriale for villrein i Hjorteviltregistret. For områder som er med i Overvåkprogrammet for hjortevilt vil NINA registrere jaktmateriale. Alle har mulighet til å se innlagt materiale.

 

Registrere fellingsrapport

Valdansvarlig representant skal levere fellingsrapporten til kommuen 14 dager etter jaktas utløp. Kommunen skal rapportere fellingsresultatet til SSB 30 dager etter siste jaktdag (§ 25 i Forskrift om forvalting av hjortevilt). Nå kan kommuner som har registrert sett elg og/eller sett hjort overføre felte dyr fra sett dyr skjemaet til fellingsrapporten. Det er mulig å redigere fellingsrapportene etter at de er opprettet.

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Veiledning til innsynsløsningen for fallvilt

Hvordan føre sett elg- og sett hjort skjema

Sett elg skjema

Sett hjort skjema

Settogskutt.no

Fallviltskjema

Slaktevektskjema elg

Slaktevektskjema hjort 

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald bokmål og nynorsk

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde bokmål og nynorsk