Jaktåret 2021/2022

Fallvilt

Fallvilt fordelt på:

Art/År 2020 2021
Elg 904 1411
Hjort 675 885
Villrein 13 25
Villsvin 2 3
Rådyr 2635 3516
Kongeørn 1 7
Havørn 12 9
Oter 51 43
Rev 38 67
Grevling 25 62
Hjortedyr - ikke artsbestemt 4 4
TOTALT 4360 6032
Utfall/År 2020 2021
Avlivet etter ettersøk 452 643
Avlivet på stedet 919 1266
Dødt på stedet 1447 2209
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 860 1066
Funnet død etter ettersøk 156 107
Observert – antatt uskadd 451 640
Ukjent utfall 75 101
TOTALT 4360 6032
Sykdom og skade/År 2020 2021
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 59 52
Bittsår/rovdyrdrept 7 47
Bløtvevskader/blødning/knusning 49 23
Brudd på knokler 176 290
Diaré 22 54
Drukning 11 4
Fast i gjerde el. 11 26
Håravfall 7 30
Ingen funn (kadaver undersøkt) 19 26
Misdannelse 5 6
Råttent kadaver (diagnose umulig) 22 30
Skuddsår 22 5
Sult/avmagring 73 214
Svulster 4 5
Øyesykdom 8 2
Ikke undersøkt 50 89
Måned/År Totalt 2020 2021
Januar 2034 0 2034
Februar 2035 0 2035
Mars 1359 0 1359
April 604 0 604
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 0 0 0
September 0 0 0
Oktober 1061 1061 0
November 1824 1824 0
Desember 1475 1475 0
TOTALT 4360 6032
Time/År Totalt 2020 2021
00 - 01 194 64 130
01 - 02 169 57 112
02 - 03 122 51 71
03 - 04 103 38 65
04 - 05 116 33 83
05 - 06 180 57 123
06 - 07 385 137 248
07 - 08 590 275 315
08 - 09 499 246 253
09 - 10 354 157 197
10 - 11 287 125 162
11 - 12 260 122 138
12 - 13 298 131 167
13 - 14 257 93 164
14 - 15 275 114 161
15 - 16 281 140 141
16 - 17 470 240 230
17 - 18 658 334 324
18 - 19 713 294 419
19 - 20 603 245 358
20 - 21 504 188 316
21 - 22 525 198 327
22 - 23 453 158 295
23 - 24 370 144 226
Ukjent tid 1726 719 1007
TOTALT 4360 6032
Område/År 2020 2021
03 Oslo 8 25
18 Nordland 199 294
11 Rogaland 120 84
30 Viken 981 1511
34 Innlandet 897 1413
15 Møre og Romsdal 368 471
38 Vestfold og Telemark 414 520
46 Vestland 339 462
42 Agder 270 297
50 Trøndelag 718 888
54 Troms og Finnmark 46 67
TOTALT 4360 6032