Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2022/2023

Søk etter spesifikt dyr

Eksempler
Merkelappnummer: 100000XXXXXX (12 siffer)
Kjevelappnummer: XXXXXX (5-6 siffer)
Fallvilt-ID: 1XXXXXX (opp til 7 siffer)

Finner du ikke svar på din prøve?

For jakt må det felte dyret være registrert med strekkoden fra merkelappen (steg 2) og for fallviltet må være registrert i Hjorteviltregisteret. Hjorteviltregisteret oppdateres daglig kl 01:30, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30 og 16:30.