Jaktåret 2021/2022

Ofte stilte spørsmål

Sett og skutt app

Du må legge til favorittområde i appen før du kan registerere sette og skutte dyr. Gå til "min side" på bunnmenyen, og klikk på + som ligger i høyre hjørne. Velg hvilken art du jaker på, og søk på jaktfelt- eller valdkode eller jaktfelt- eller valdnavn. Velg området fra nedtrekkslisten, det skal komme en grønn hake på valgt område. Klikk deretter "velg". Du kan legge til flere favorittområder.

Svar på CWD-prøven kommer ikke i appen. Du kan søke på merkelappnummeret under fanen "Finn dyr". Du kan også logge deg inn som jeger på Hjorteviltregisteret. På "min side" ligger de felte dyrne dine. Klikk på pilsymbolet til venstre på det felte dyret, og du vil få opp mer informasjon om dyret, inkludert svar på CWD-prøven.

Veiledning for hvordan registrere skutt dyr finner du på Miljødirektorates hjemmesider

Rapportering for jeger

Legg til jaktfeltet eller valdet du jakter på som favorittområde. Da slipper du søke det opp for hver registrering du gjør. Klikk på "rediger" som er like ved "Dine områder". Søk på vald- eller jaktfeltkoden eller vald- eller jaktfeltnavnet. Klikk på området ditt og "legg til favoritt".

Du må først registrere en jaktdag med sette og skutte dyr. Det skutte dyret legger seg i lista "skutte dyr". Klikk på blyanten på det skutte dyret, og legg inn merkelappnummer og cwd-prøve.

Klikk på blyanten som ligger til høyre på jaktdagen. Her kan du endre dato, jaktfelt, jaktinnsats, observasjoner og skutte dyr. Klikk på blyanten som ligger til høyre på det skutte dyret. Rådyr og villrein: Her kan du endre dato, vald, kjønn og alder og andre opplysninger om felt dyr. Elg og hjort: Du kan endre kjønn og alder og andre opplysninger om felt dyr. Skal du endre jaktfelt eller dato må du redigere jaktdagen. Det er en sletteknapp nederst på registreringsskjemaet.