Jaktåret 2022/2023

Ofte stilte spørsmål

Statistikk

Velg område Statistikken viser data fra ett område i hvert søk, og velger alltid data fra det laveste geografiske nivået du har valgt. Har du for eksempel valgt Trøndelag fylke og videre Grong kommune, vises kun data fra Grong kommune. Vil du se tall for hele landet samlet, velg "Alle fylker". Alle vald, jaktfelt og bestandsplanområder starter med samme tall som geografisk kommune. Velg jaktår Jaktåret går fra 1. april – 31. mars, og vil derfor alltid gå over to kalenderår. For jaktåret 2019/2020 vil derfor de fleste fellinger av hjortevilt være i kalenderåret 2019. Velg hvordan du vil se dataene Visningen "Summert per år" viser data for hvert av jaktårene du har valgt. Visningen "Summert per område" viser data for hvert av områdene du har valgt, men samlet for alle valgte jaktår. Visningen "Summert per år og område" viser data for hvert av årene du har valgt fordelt på de ulike områdene du har valgt. Denne muligheten gjelder alle visninger unntatt enkelte indekser under jaktmateriale. Sammenlign mellom områder Du kan se data fra alle kommuner i et fylke, alle vald i en kommune, osv. For å se dette må du først velge visningen "Summert per område" eller visningen "Summert per år og område". Du kan så velge hvilket geografisk nivå du vil se data på. Har du for eksempel valgt Vestlandet fylke, og valgt "Kommune" under valget "Områdetype", vil du se data fra hver enkelt kommune i Vestland fylke. Denne muligheten gjelder alle visninger unntatt enkelte indekser under jaktmateriale. Laste ned data Tabellen du får opp kan lastes ned som Excel. Dersom du har et søk med mulighet for grafvisning, kan du laste ned grafen som JPG.

Aktive og låste områder I avansert statistikk kan du se data fra vald og jaktfelt som ikke lenger er i bruk. Dette kalles låste områder. Du kan se data fra kun låste eller kun aktive områder, eller både aktive og låste samtidig. Se data fra flere områder samtidig I avansert statistikk kan du se data fra flere områder samtidig. For eksempel kan du velge å se felte dyr fra tre bestemte kommuner, eller fra en kommune og to vald i en annen kommune. Se data fra et bestemt datointervall For mange av indeksene kan du se data fra et bestemt datointervall dersom du bruker avansert statistikk. Søket vil vise data for valgt datointervall hvert jaktår. Velger du datointervallet 25. september‑31. september og jaktårene 2019/2020-2020/2021 får du data for den første uka i den ordinære elgjakta for 2019 og 2020. Er datointervall valgt, viser statistikken kun treff hvor felte dyr er registrert med dato. For elg og hjort viser søk uten datointervall alle registeringene for valgte jaktår. Det kan dermed oppstå et avvik mellom søk som går fra 1. april til 31. mars og et søk som ikke oppgir datointervall. Unntaket er indeksen "felte villrein/rådyr, med søk på dato" som kun viser dyr med oppgitt fellingsdato uavhengig om datointervall er valgt. Lagre søk I avansert statistikk kan du lagre søket ditt. Du slipper da å gjøre valgene på nytt neste gang du skal se på data fra samme år og områder for den indeksen. Når du blar mellom indeksene i avansert søk, eller mellom indeksene i enkelt søk, husker Hjorteviltregisteret de årene og områdene du valgte i forrige søk.

Sette og felte elg/hjort En tommelfingerregel er å bruke data fra minst 1000 jegerdager eller 500 observasjoner, samt se på 10-15 år med data når man ser på utviklingstrender. Lite data kan delvis kompenseres med å bruke data fra tilgrensende områder. Indeksene som gjenspeiler bestandstetthet, for eksempel sett elg per jegerdag, er best egnet til å se på utviklingen i et område over tid. Mellom områder kan for eksempel observasjonsforhold variere, og ulikheter i indekser mellom områder gjenspeiler derfor ikke alltid ulikheter mellom tetthet. Indeksene som sier noe om forholdstall, for eksempel sett kalv per kolle, kan sammenlignes mellom områder. Felte dyr – bruk rett indeks Antall felte dyr kan variere mellom indekser av flere årsaker. For offisiell fellingsstatistikk, bruk indeksen "tildelte og felte dyr" for ønsket art. For elg, villrein eller hjort kan ett eller flere dyr være felt i et annet vald enn det som står oppgitt i tabellen dersom det er inngått en fellesjaktavtale med et annet vald. For å se hvilket jaktfelt elg eller hjort er felt på, bruk indeksen "felte elg/hjort" under "sette og felte elg/hjort". Felte dyr korrigeres ikke for fellesjaktavtaler i denne indeksen. For rådyr og villrein, vil indeksen "felte vilrein/rådyr, med søk på dato" kun vise antall dyr med kjent fellingsdato. Summen kan derfor være lavere enn i den offisielle fellingsstatistikken som du finner som indeksen "tildelte og felte dyr".

Valdansvarlig

For å logge inn i Hjorteviltregisteret må du ha en brukertilgang. Det er viltansvarlig i kommunen som gir deg denne tilgangen. Brukernavn: Din epost Har du ikke vært logget inn tidligere, må du "be om nytt passord".

Du kan levere en elektronisk fellingsrapport med 0 felte dyr. Du må logge inn med brukernavn og passord under «viltforvaltning». Gå til toppfanen «rapportering» og menypunktet «elektronisk fellingsrapport». Klikk på «opprett fellingsrapport» for å levere fellingsrapporten til kommunen.

Valdansvarlig kan sende påminnelse om manglende sett og skutt-rapportering til jaktleder. Under fanen "Rapportering" og menypunktet "Valdstatus" er det en oversikt over jaktfelt i valdet. Til venstre i jaktfeltlista kan du velge jaktfeltene, og deretter klikke "Send påminnelse". Du kan legge til informasjon eller endre teksten som kommer opp i eposten som sendes ut.

Registreringene som jeger har gjort finner du under fanen «Rapportering». Velg "godkjenn jaktdager" for rett art. Du får opp en liste over jaktfelt i valdet, og en status over hva som er registrert på jaktfeltet. For å godkjenne dataene må du gå inn til jaktfeltet. Da får du opp en liste over registrerte jaktdager. Når du har kontrollert at registreringene stemmer kan du velge jaktdagene ved å klikke i avhukingsboksen til venstre på jaktdagen, og deretter «godkjenn valgte dager». Tips: Du kan velge alle jaktdagene ved å velge avhukingsboksen som ligger på linje med overskriftene.

Registreringene som jeger har gjort finner du under fanen «Rapportering». Velg "godkjenn felte dyr" for rett art. For elg og hjort får du opp en liste over jaktfelt i valdet, og en status over hva som er registrert på jaktfeltet. For å godkjenne dataene må du gå til jaktfeltet. Alle arter: En liste over felte dyr for valdet/jaktfeltet vises. Når du har kontrollert at registreringene stemmer kan du velge de felte dyrene du vil godkjenne ved å klikke i avhukingsboksen til venstre på registreringen, og deretter «godkjenn valgte dyr». Tips: Du kan velge alle felte dyr ved å klikke i avhukingsboksen som ligger øverst sammen med overskriftene i skjemaet.

Du må være logget inn med brukernavn (din epost) og passord. Gå til fanen «Rapportering» og velg menypunktet «Elektronisk fellingsrapport». For at knappen «opprett fellingsrapport» skal bli grønn, må alle data for valdet være ferdigbehandlet. For elg og hjort vil det si at alle jaktdager og felte dyr er godkjent, og at alle jaktfelt er satt som ferdig. For rådyr og villrein må alle felte dyr være godkjent. Tallene i fellingsrapporten er hentet fra felte dyr som jeger eller valdansvarlig har registrert. Trykk "Godkjenn elektronisk fellingsrapport" for å sende fellingsrapporten. Når fellingsrapporten er godkjent og sendt inn er det ikke mulig å gjøre endringer på registrerte jaktdager eller felte dyr. Valdansvarlig kan heller ikke slette eller endre en elektronisk fellingsrapport som er levert.

Tallene i fellingsrapporten er hentet fra felte dyr som jeger eller valdansvarlig har registrert i Hjorteviltregisteret. Er antallet felte dyr feil, må dette endres på siden «godkjenn jaktdag» for elg og hjort, eller siden «godkjenn felte dyr» for rådyr og villrein. Elg og hjort: Legg til ny jaktdag med sette og felte dyr, eller rediger en eksisterende jaktdag og legg til felte dyr på denne. Husk å godkjenn registreringene du har gjort. Rådyr og villrein: Klikk på «Registrer nye skutte dyr». Husk å godkjenn registreringen du har gjort. Er antallet kjønn og alder feil, må dette endres på siden «godkjenn felte dyr» for alle arter. Her kan du redigere registeringene som er gjort, slik at det blir rett fordeling av kjønn og alder.

Sett og skutt app

Du må legge til favorittområde i appen før du kan registerere sette og skutte dyr. Gå til "min side" på bunnmenyen, og klikk på + som ligger i høyre hjørne. Velg hvilken art du jaker på, og søk på jaktfelt- eller valdkode eller jaktfelt- eller valdnavn. Velg området fra nedtrekkslisten, det skal komme en grønn hake på valgt område. Klikk deretter "velg". Du kan legge til flere favorittområder.

Svar på CWD-prøven kommer ikke i appen. Du kan søke på merkelappnummeret under fanen "Finn dyr". Du kan også logge deg inn som jeger på Hjorteviltregisteret. På "min side" ligger de felte dyrne dine. Klikk på pilsymbolet til venstre på det felte dyret, og du vil få opp mer informasjon om dyret, inkludert svar på CWD-prøven.

Veiledning for hvordan registrere skutt dyr finner du på Miljødirektorates hjemmesider

Rapportering for jeger

Legg til jaktfeltet eller valdet du jakter på som favorittområde. Da slipper du søke det opp for hver registrering du gjør. Klikk på "rediger" som er like ved "Dine områder". Søk på vald- eller jaktfeltkoden eller vald- eller jaktfeltnavnet. Klikk på området ditt og "legg til favoritt".

Du må først registrere en jaktdag med sette og skutte dyr. Det skutte dyret legger seg i lista "skutte dyr". Klikk på blyanten på det skutte dyret, og legg inn merkelappnummer og cwd-prøve.

Klikk på blyanten som ligger til høyre på jaktdagen. Her kan du endre dato, jaktfelt, jaktinnsats, observasjoner og skutte dyr. Klikk på blyanten som ligger til høyre på det skutte dyret. Rådyr og villrein: Her kan du endre dato, vald, kjønn og alder og andre opplysninger om felt dyr. Elg og hjort: Du kan endre kjønn og alder og andre opplysninger om felt dyr. Skal du endre jaktfelt eller dato må du redigere jaktdagen. Det er en sletteknapp nederst på registreringsskjemaet.

Som jeger kan du ikke avslutte jakta. Når du har registrert alle jaktdagene og de felte dyrene er det ikke mer du kan gjøre som jeger. Ønsker du å melde fra til valdansvarlig om at du er ferdig med registreringen må dette gjøres utenom Hjorteviltregisteret. Du kan sende en sms, epost eller melde fra på telefon.