Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Ofte stilte spørsmål

Valdansvarlig

For å logge inn i Hjorteviltregisteret må du ha en brukertilgang. Det er viltansvarlig i kommunen som gir deg denne tilgangen, og du skal ha fått en e-post om dette. Du skal bruke innloggingen under "Viltforvaltning" når du skal rapportere som valdansvarlig. Brukernavn: Din e-post Har du ikke vært logget inn tidligere, må du "be om nytt passord". Det er viktig at du bruker e-posten du er registrert med i Hjorteviltregistret.

Har du ikke passord når du skal logge inn, må du Be om nytt passord. Da får du tilsendt en e-post hvor du selv kan lage deg et passord for innlogging. E-posten er gyldig i en time.

Du kan levere en elektronisk fellingsrapport med 0 felte dyr. Du må logge inn med brukernavn og passord under «viltforvaltning». Gå til toppfanen «rapportering» og menypunktet «elektronisk fellingsrapport». Klikk på «opprett fellingsrapport» for å levere fellingsrapporten til kommunen.

Valdansvarlig kan sende påminnelse om manglende sett og skutt-rapportering til jaktleder. Under fanen "Rapportering" og menypunktet "Valdstatus" er det en oversikt over jaktfelt i valdet. Til venstre i jaktfeltlista kan du velge jaktfeltene, og deretter klikke "Send påminnelse". Du kan legge til informasjon eller endre teksten som kommer opp i eposten som sendes ut.

Registreringene som jeger har gjort finner du under fanen «Rapportering». Velg «Godkjenn jaktdager» for rett art. Du får opp en liste over jaktfelt i valdet, og en status over hva som er registrert på jaktfeltet. For å godkjenne dataene må du klikke på jaktfeltet. Da får du opp en liste over registrerte jaktdager. Når du har kontrollert at registreringene stemmer kan du velge jaktdagene ved å klikke i avhukingsboksen til venstre på jaktdagen, og deretter «godkjenn valgte dager». Tips: Du kan velge alle jaktdagene ved å velge avhukingsboksen som ligger på linje med overskriftene.

Registreringene som jeger har gjort finner du under fanen «Rapportering». Velg «Godkjenn felte ...» for rett art. For elg og hjort får du opp en liste over jaktfelt i valdet, og en status over hva som er registrert på jaktfeltet. For å godkjenne dataene må du gå til jaktfeltet. Alle arter: En liste over felte dyr for valdet/jaktfeltet vises. Når du har kontrollert at registreringene stemmer kan du velge de felte dyrene du vil godkjenne ved å klikke i avhukingsboksen til venstre på registreringen, og deretter «godkjenn valgte dyr». Tips: Du kan velge alle felte dyr ved å klikke i avhukingsboksen som ligger øverst sammen med overskriftene i skjemaet. Du kan redigere registreringen ved å klikke på blyanten til høyre. Her kan du redigere vekt, alder og kjønn og andre jaktopplysninger.

Du må være logget inn med brukernavn (din epost) og passord. Gå til fanen «Rapportering» og velg menypunktet «Elektronisk fellingsrapport». For at knappen «opprett fellingsrapport» skal bli grønn, må alle data for valdet være ferdigbehandlet. For elg og hjort vil det si at alle jaktdager og felte dyr er godkjent, og at alle jaktfelt er satt som ferdig. For rådyr og villrein må alle felte dyr være godkjent. Tallene i fellingsrapporten er hentet fra felte dyr som jeger eller valdansvarlig har registrert. Trykk "Godkjenn elektronisk fellingsrapport" for å sende fellingsrapporten. Når fellingsrapporten er godkjent og sendt inn er det ikke mulig å gjøre endringer på registrerte jaktdager eller felte dyr. Valdansvarlig kan heller ikke slette eller endre en elektronisk fellingsrapport som er levert.

Tallene i fellingsrapporten er hentet fra felte dyr som jeger eller valdansvarlig har registrert i Hjorteviltregisteret. Er antallet felte dyr feil, må dette endres på siden «godkjenn jaktdag» for elg og hjort, eller siden «godkjenn felte dyr» for rådyr og villrein. Elg og hjort: Legg til ny jaktdag med sette og felte dyr, eller rediger en eksisterende jaktdag og legg til felte dyr på denne. Husk å godkjenn registreringene du har gjort. Rådyr og villrein: Klikk på «Registrer nye skutte dyr». Husk å godkjenn registreringen du har gjort. Er antallet kjønn og alder feil, må dette endres på siden «godkjenn felte dyr» for alle arter. Her kan du redigere registeringene som er gjort, slik at det blir rett fordeling av kjønn og alder.

Rapportering for jeger

Et slakt vil bli noe lettere når skrotten har blitt kald. Skutte dyr bør veies etter 3 dager, og senest etter 7 dager. Det er viktig å presisere at om dyret veies med en gang skal det ikke beregnes en reduksjon på denne vekta, det er den faktiske slaktevekten som skal registreres i Hjorteviltregisteret. Har jaktlaget en fast rutine på veiing av dyr er det fint om denne beholdes fra år til år, slik at vektene blir sammenlignbare over tid.

Fyll ut sett elg/hjort-skjemaet kvar dag, også dei dagane jaktlaget jakter utan å sjå dyr. Jaktleder er ansvarlege for registrering av sett elg eller sett hjort-data. Jaktleder kan overlate til ein annan i jaktlaget å fylle ut skjemaet. Alle observasjonar av elg og hjort under jakt skal føres. Dobbeltobservasjonar, det vil si elg eller hjort som ein trur er observert av fleire jegerar same dag, skal ikkje kansellerast. Eksempel: ein bestemt elgokse blir sett av to jegerar på kvar sin post under ei jaktøkt. Dette skal registrerast som to sette elg, vaksen hann. Berre dyr som observerast under sjølve utøvinga av jakta skal registrerast. Ser du for eksempel eit dyr frå bila på veg til jakt skal ikkje dette registrerast. Observasjonar av hjort på innmark og observasjonar av hjort på utmark skal føres kvar for seg. Dyr som skytast skal også registrerast som sette dyr. Tal timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon skal føres. Eksempel: eit jaktlag på fire jegerar har jakta i seks timer ein dag. For denne føres 4 jegerar og 6 timar. Jaktdagar der jegerar ikkje ser dyr skal registrerast med tal timar og tal jegerar, saman med 0 sette og 0 skutte dyr. Ved jakt på både elg og hjort skal det registrerast ein jaktdag for sett elg og ein egen jaktdag for sett hjort.

I "sett dyr-sammenheng" er en jeger en person med gevær som har rett til å felle en eller flere elg eller hjort i området. Dersom en jeger har med seg en eller flere personer uten gevær skal dette registreres som kun én jeger. Dersom en jeger har med seg en eller flere personer med gevær, men der kun en person er tiltenkt rollen som skytter (opplæringsjakt) bør også dette registreres som kun én jeger.

Legg til jaktfeltet eller valdet du jakter på som favorittområde. Da slipper du søke det opp for hver registrering du gjør. Klikk på "rediger" som er like ved "Dine områder". Søk på vald- eller jaktfeltkoden eller vald- eller jaktfeltnavnet. Klikk på området ditt og "legg til favoritt".

Jeger skal registrere skutt rådyr i Hjorteviltregistret. For å registrere skutt rådyr må du først legge til rådyrvaldet som jaktområdet. Du kan søke på valdnavn eller valdnummer. Er du usikker på valdnavn eller valdnummer kan du se i statistikkløsningen hvilke vald som finnes i Hjorteviltregistret. Søk på kommunen du har jaktet i. Da vil valdlisten fylles ut, og du ser hvilke vald som finnes i kommunen. Deretter registrerer du skutt rådyr på rett dato, men rett kjønn og alderskategori.

Du må først registrere en jaktdag med sette og skutte dyr. Det skutte dyret legger seg i lista "skutte dyr". Klikk på blyanten på det skutte dyret, og legg inn merkelappnummer og cwd-prøve.

Klikk på blyanten som ligger til høyre på jaktdagen. Her kan du endre dato, jaktfelt, jaktinnsats, observasjoner og skutte dyr. Klikk på blyanten som ligger til høyre på det skutte dyret. Rådyr og villrein: Her kan du endre dato, vald, kjønn og alder og andre opplysninger om felt dyr. Elg og hjort: Du kan endre kjønn og alder og andre opplysninger om felt dyr. Skal du endre jaktfelt eller dato må du redigere jaktdagen. Det er en sletteknapp nederst på registreringsskjemaet.

Jeger kan ikke registrer 0 felte dyr. Det er kun mulig å registrere inn faktiske observasjoner (elg og hjort) og felte dyr (elg, hjort, rådyr og villrein). Valdansvarlig representant kan levere (elektronisk) fellingsrapport for valdet med 0 felte dyr. Valdansvarlig må logge inn med e-post og passord under «viltforvaltning». Gå til toppfanen «rapportering» og menypunktet «elektronisk fellingsrapport». Klikk på «opprett fellingsrapport» for å levere fellingsrapporten til kommunen.

Som jeger kan du ikke avslutte jakta. Når du har registrert alle jaktdagene og de felte dyrene er det ikke mer du kan gjøre som jeger. Ønsker du å melde fra til valdansvarlig om at du er ferdig med registreringen må dette gjøres utenom Hjorteviltregisteret. Du kan sende en sms, e-post eller melde fra på telefon.

Sett og skutt app

Svar på CWD-prøven kommer ikke i appen. Du kan søke på merkelappnummeret under fanen "Finn dyr". Du kan også logge deg inn som jeger på Hjorteviltregisteret. På "min side" ligger de felte dyrne dine. Klikk på pilsymbolet til venstre på det felte dyret, og du vil få opp mer informasjon om dyret, inkludert svar på CWD-prøven.

Du må legge til favorittområde i appen før du kan registerere sette og skutte dyr. Gå til "min side" på bunnmenyen, og klikk på + som ligger i høyre hjørne. Velg hvilken art du jaker på, og søk på jaktfelt- eller valdkode eller jaktfelt- eller valdnavn. Velg området fra nedtrekkslisten, det skal komme en grønn hake på valgt område. Klikk deretter "velg". Du kan legge til flere favorittområder.

Veiledning for hvordan registrere skutt dyr finner du på Miljødirektorates hjemmesider

Statistikk

Velg område Statistikken viser data fra ett område i hvert søk, og velger alltid data fra det laveste geografiske nivået du har valgt. Har du for eksempel valgt Trøndelag fylke og videre Grong kommune, vises kun data fra Grong kommune. Vil du se tall for hele landet samlet, velg "Alle fylker". Alle vald, jaktfelt og bestandsplanområder starter med samme tall som geografisk kommune. Velg jaktår Jaktåret går fra 1. april – 31. mars, og vil derfor alltid gå over to kalenderår. For jaktåret 2019/2020 vil derfor de fleste fellinger av hjortevilt være i kalenderåret 2019. Velg hvordan du vil se dataene Visningen "Summert per år" viser data for hvert av jaktårene du har valgt. Visningen "Summert per område" viser data for hvert av områdene du har valgt, men samlet for alle valgte jaktår. Visningen "Summert per år og område" viser data for hvert av årene du har valgt fordelt på de ulike områdene du har valgt. Denne muligheten gjelder alle visninger unntatt enkelte indekser under jaktmateriale. Sammenlign mellom områder Du kan se data fra alle kommuner i et fylke, alle vald i en kommune, osv. For å se dette må du først velge visningen "Summert per område" eller visningen "Summert per år og område". Du kan så velge hvilket geografisk nivå du vil se data på. Har du for eksempel valgt Vestlandet fylke, og valgt "Kommune" under valget "Områdetype", vil du se data fra hver enkelt kommune i Vestland fylke. Denne muligheten gjelder alle visninger unntatt enkelte indekser under jaktmateriale. Laste ned data Tabellen du får opp kan lastes ned som Excel. Dersom du har et søk med mulighet for grafvisning, kan du laste ned grafen som JPG.

Aktive og låste områder I avansert statistikk kan du se data fra vald og jaktfelt som ikke lenger er i bruk. Dette kalles låste områder. Du kan se data fra kun låste eller kun aktive områder, eller både aktive og låste samtidig. Se data fra flere områder samtidig I avansert statistikk kan du se data fra flere områder samtidig. For eksempel kan du velge å se felte dyr fra tre bestemte kommuner, eller fra en kommune og to vald i en annen kommune. Se data fra et bestemt datointervall For mange av indeksene kan du se data fra et bestemt datointervall dersom du bruker avansert statistikk. Søket vil vise data for valgt datointervall hvert jaktår. Velger du datointervallet 25. september‑31. september og jaktårene 2019/2020-2020/2021 får du data for den første uka i den ordinære elgjakta for 2019 og 2020. Er datointervall valgt, viser statistikken kun treff hvor felte dyr er registrert med dato. For elg og hjort viser søk uten datointervall alle registeringene for valgte jaktår. Det kan dermed oppstå et avvik mellom søk som går fra 1. april til 31. mars og et søk som ikke oppgir datointervall. Unntaket er indeksen "felte villrein/rådyr, med søk på dato" som kun viser dyr med oppgitt fellingsdato uavhengig om datointervall er valgt. Lagre søk I avansert statistikk kan du lagre søket ditt. Du slipper da å gjøre valgene på nytt neste gang du skal se på data fra samme år og områder for den indeksen. Når du blar mellom indeksene i avansert søk, eller mellom indeksene i enkelt søk, husker Hjorteviltregisteret de årene og områdene du valgte i forrige søk.

Sette og felte elg/hjort En tommelfingerregel er å bruke data fra minst 1000 jegerdager eller 500 observasjoner, samt se på 10-15 år med data når man ser på utviklingstrender. Lite data kan delvis kompenseres med å bruke data fra tilgrensende områder. Indeksene som gjenspeiler bestandstetthet, for eksempel sett elg per jegerdag, er best egnet til å se på utviklingen i et område over tid. Mellom områder kan for eksempel observasjonsforhold variere, og ulikheter i indekser mellom områder gjenspeiler derfor ikke alltid ulikheter mellom tetthet. Indeksene som sier noe om forholdstall, for eksempel sett kalv per kolle, kan sammenlignes mellom områder. Felte dyr – bruk rett indeks Antall felte dyr kan variere mellom indekser av flere årsaker. For offisiell fellingsstatistikk, bruk indeksen "tildelte og felte dyr" for ønsket art. For elg, villrein eller hjort kan ett eller flere dyr være felt i et annet vald enn det som står oppgitt i tabellen dersom det er inngått en fellesjaktavtale med et annet vald. For å se hvilket jaktfelt elg eller hjort er felt på, bruk indeksen "felte elg/hjort" under "sette og felte elg/hjort". Felte dyr korrigeres ikke for fellesjaktavtaler i denne indeksen. For rådyr og villrein, vil indeksen "felte vilrein/rådyr, med søk på dato" kun vise antall dyr med kjent fellingsdato. Summen kan derfor være lavere enn i den offisielle fellingsstatistikken som du finner som indeksen "tildelte og felte dyr".

Hva er et telleområde? Noen villreinområder er oppsplittet, og da er det hensiktsmessig å vite noe om bestanden i de forskjellige delområdene. Slike delområder kalles telleområder i statistikken, og finnes for villreinområdene Setesdal Ryfylke, Nordfjella, Reinheimen-Breheimen, Snøhetta, Rondane og Svalbard. Dersom en telling i en av disse villreinområdene ikke er knyttet til et bestemt telleområde, kommer den opp på "Udefinert telleområde". Dette kan endres av den som har registrert tellingen. Alternativt kan du kontakte Naturdata for hjelp. For villreinområder med kun ett telleområde, heter telleområdet det samme som villreinområdet. Kalvetellinger og rekruttering Fra kalvetellinger regner vi ut kalv per 100 simle og ungdyr, noe som gir oss kunnskap om andelen kalv som rekrutteres til bestandene. Antall kalver per 100 simler og ungdyr kan påvirkes av både ressursbegrensning, predasjon og sykdom. Avvik fra forventet kalveproduksjon vil belyse tap på grunn av andre forhold enn ressursbegrensning. Kalvetellinger gjennomføres normalt ved hjelp av bilder tatt fra fly eller helikopter om sommeren. En utfordring med kalvetellinger på villrein, er at det ikke er mulig å skille ut ungbukker fra simler på bildene tatt fra lufta. Andelen unge bukker (1–2 år) og andelen unge simler som ikke reproduserer vil derfor påvirke beregningene.   Kjønnsforholdet i bestanden Forholdet mellom antall simler og bukker har betydning for vekstpotensialet i en bestand. I statistikken i Hjorteviltregisteret regner vi ut kjønnsraten som "bukk 3½ + per simle 1½+". Jo større andel simler, dess større tilvekst i form av fødte kalver. Den enkelte voksne bukk har kapasitet til å bedekke mange simler. Kjønnsforholdet skal derfor være veldig skjevt før dyra ikke blir bedekket hos en så polygyn art som reinsdyr, men fravær av store bukker kan forsinke brunsten og påfølgende kalving. En for skjev kjønnsratio er heller ikke ønskelig sett i et bevaringsperspektiv for å sikre at den seksuelle seleksjonen ivaretas. Andelen bukker som reproduserer påvirker også effektiv bestandsstørrelse. Det er vurdert forvaltningsmessig positivt med høy bukkeandel siden bukkene har en mer ekstensiv arealbruk og fører til en bredere utnyttelse av leveområdene. Registreringene gjennomføres normalt som strukturtellinger fra bakken med teleskop i brunstperioden om høsten, da alle kjønns- og aldersgrupper er til stede i flokkene. Utregning av "snitt per område" For strukturtellinger og kalvetellinger finnes det en visning om heter "snitt per område". Snittet regnes ut for den tidsperioden du velger. Dersom du for eksempel velger fem år med data, men det mangler data for ett av disse årene, utelates dette året fra utregningen. Last ned data til eget bruk Du kan laste ned data til Excel. Ønsker du rådataene, velger du "Vis alle flokktellinger", da får du ut alle originaldataene med ulike opplysninger for hver telling. Jeg finner ikke tellingene jeg forventer å finne Dersom du søker på et område eller en tidsperiode uten å få ut data, er det fordi det ikke er registret data for denne perioden i Hjorteviltregisteret. Vet du at det finnes data for området eller perioden, ta kontakt med relevant aktør. Tellinger som er av for dårlig kvalitet til å være en del av offentlig statistikk, kan unntas innsyn. Ser du en slik telling, kontant relevant aktør. Disse kan du kontakte dersom du ser feil i tellingene Ser du tellinger som bør rettes, mangler det tellinger i statistikken, eller lurer du på noe annet? Ta kontakt med med villreinutvalg eller villreinnemnd. Gjelder det strukturtelling eller kalvetelling i overvåkingsområder, kontakt NINA. Overvåkingsområdene er villreinområdene Setesdal Ryfylke, Hardangervidda, Rondane, Forollhogna, Knutshø og Snøhetta. Norsk villreinsenter kan også være behjelpelig. Naturdata kan svare på praktiske spørsmål relatert til Hjorteviltregisteret.

Fallvilt

Viltansvarlig i kommunen må sende navnet på ettersøkspersonell som skal bruke appen til support@naturdata.no. Ettersøkspersonell må selv opprette bruker i Hjorteviltregisteret. Brukeren blir godkjent når vi har fått bekreftelse fra viltansvarlig i kommunen.

For å få tilgang til appen må ettersøkspersonellet selv registrere seg som bruker i Hjorteviltregisteret. 1. Trykk på ny bruker som ligger på innloggingssiden i Hjorteviltregisteret. 2.Fyll inn informasjon i feltene. 3. Velg rollen ettersøkspersonell og hvilken kommune du skal registrere fallvilt for. Vi må ha en bekreftelse fra viltansvarlig i kommunen om at du skal registrere fallvilt for kommunen. Du mottar en e-post med bekreftelse når brukertilgangen din er godkjent.

Du logger inn med samme brukernavn og passord som du gjør i Hjorteviltregisteret. Start en ny registering og fyll inn alle relevante opplysninger om fallviltet. Trykk på knappen "overfør" for å sende fallviltregistreringen til Hjorteviltregisteret. Du kan lage et utkast med ytterst nødvendige opplysninger, for eksempel om du er på et ulykkessted. Et utkast er ikke sendt til Hjorteviltregisteret og kan endres før innsending. Registreringer som er sendt til Hjorteviltregisteret finner du igjen under "overførte". Disse kan kun endres i Hjorteviltregisteret. Du kan sende inn bilder av fallviltet med appen. Bildene lagres i Hjorteviltregisteret og du finner de igjen under Bildearkiv.

Fallviltappen er knyttet til Hjorteviltregisteret, og sikrer elektronisk rapportering av fallvilt fra ettersøkspersonell til kommune. For å bruke appen må du ha en brukertilgang i Hjorteviltregistret.