Jaktåret 2021/2022

Om Hjorteviltregisteret

Naturdata driver Hjorteviltregisteret på oppdrag fra Miljødirektoratet. I Hjorteviltregisteret er det blant annet mulighet for:

  • lagring av vald- og jaktfeltopplysninger
  • ivaretakelse av statistikk fra jakt og jegerobservasjoner
  • utskrift av fellingstillatelser
  • utskrift av fellingsrapporter

Registeret er et saksbehandlingsverktøy for kommuner og villreinnemnder og benyttes også til å rapportere jaktstatistikk og fallvilt til Statistisk sentralbyrå. Ansvaret for god kvalitetssikring ligger hos kommunene og villreinnemndene med bistand fra fylkesmannen/fylkeskommunen i hvert fylke. Dataene i registeret er tilgjengelig for alle. Rettighetshaverorganisasjoner og forskningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler kan gis tilgang til å registrere egne data eller registrere data for kommuner/villreinnemnder.