Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Statistikk Bytt til avansert statistikk

Jaktmateriale - villrein

Alder og slaktevekt på felte dyr, rapportert inn av jegere og jaktlag i forbindelse med jakta

Jaktstatistikk - villrein

Fellingstillatelser, fellingstall og antall vald med/uten bestandplan

Tellinger - villrein

Minimum bestandsstørrelse, kalveproduksjon og kjønns- og alderssammensetning