Jaktåret 2021/2022

Kontakt oss

Brukerstøtte kan nås ved å sende e-post til support@naturdata.no eller ved å ringe telefon 74 33 53 10.

Vi er behjelpelig med brukerstøtte og har som mål å besvare alle henvendelser i løpet av samme dag, eller påfølgende dag.

All bruk og brukerstøtte i Hjorteviltregisteret er gratis både for kommuner og privatpersoner. Bearbeiding og tilrettelegging av data utover dette vil faktureres oppdragsgiver.