Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2021
Påkjørt av motorkjøretøy 7
Påkjørt av tog 3
Sykdom og skade 5
Felt av sikkerhetshensyn 0
Felt som skadedyr 0
Felt ulovlig 0
Andre årsaker 4
TOTALT 19
Art/År 2021
Elg 9
Hjort 3
Villrein 0
Rådyr 7
Villsvin 0
Havørn 0
Kongeørn 0
Oter 0
Grevling 0
Rødrev 0
Hjortedyr - ikke artsbestemt 0
TOTALT 19
Utfall/År 2021
Avlivet etter ettersøk 3
Avlivet på stedet 3
Dødt på stedet 11
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2
Funnet død etter ettersøk 0
Observert – antatt uskadd 0
Ukjent utfall 0
TOTALT 19
Sykdom og skade/År 2021
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 0
Bittsår/rovdyrdrept 0
Bløtvevskader/blødning/knusning 0
Brudd på knokler 2
Diaré 0
Drukning 0
Fast i gjerde el. 1
Håravfall 0
Ingen funn (kadaver undersøkt) 0
Misdannelse 0
Råttent kadaver (diagnose umulig) 0
Skuddsår 0
Sult/avmagring 0
Svulster 0
Øyesykdom 0
Ikke undersøkt 1
Måned/År Totalt 2021
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 2 2
April 6 6
Mai 1 1
Juni 2 2
Juli 2 2
August 6 6
September 0 0
Oktober 0 0
November 0 0
Desember 0 0
TOTALT 19
Time/År Totalt 2021
00 - 01 0 0
01 - 02 0 0
02 - 03 0 0
03 - 04 1 1
04 - 05 0 0
05 - 06 0 0
06 - 07 0 0
07 - 08 0 0
08 - 09 2 2
09 - 10 0 0
10 - 11 1 1
11 - 12 0 0
12 - 13 0 0
13 - 14 0 0
14 - 15 1 1
15 - 16 1 1
16 - 17 0 0
17 - 18 0 0
18 - 19 1 1
19 - 20 1 1
20 - 21 1 1
21 - 22 1 1
22 - 23 1 1
23 - 24 0 0
Ukjent tid 8 8
TOTALT 19
Område/År 2021
5022 Rennebu 19
TOTALT 19