Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2022
Påkjørt av motorkjøretøy 7843
Påkjørt av tog 182
Sykdom og skade 1476
Felt av sikkerhetshensyn 78
Felt som skadedyr 60
Felt ulovlig 22
Andre årsaker 1403
TOTALT 11064
Art/År 2022
Elg 2272
Hjort 1212
Villrein 62
Rådyr 6738
Villsvin 3
Havørn 23
Kongeørn 5
Oter 78
Grevling 446
Rødrev 192
Hjortedyr - ikke artsbestemt 33
TOTALT 11064
Utfall/År 2022
Avlivet etter ettersøk 1061
Avlivet på stedet 2260
Dødt på stedet 3930
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2209
Funnet død etter ettersøk 366
Observert – antatt uskadd 1004
Ukjent utfall 234
TOTALT 11064
Sykdom og skade/År 2022
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 143
Bittsår/rovdyrdrept 27
Bløtvevskader/blødning/knusning 107
Brudd på knokler 444
Diaré 92
Drukning 23
Fast i gjerde el. 58
Håravfall 23
Ingen funn (kadaver undersøkt) 39
Misdannelse 17
Råttent kadaver (diagnose umulig) 55
Skuddsår 57
Sult/avmagring 197
Svulster 24
Øyesykdom 9
Ikke undersøkt 250
Måned/År Totalt 2022
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 0 0
April 0 0
Mai 413 413
Juni 1512 1512
Juli 1582 1582
August 1464 1464
September 1780 1780
Oktober 2445 2445
November 1868 1868
Desember 0 0
TOTALT 11064
Time/År Totalt 2022
00 - 01 453 453
01 - 02 299 299
02 - 03 237 237
03 - 04 189 189
04 - 05 200 200
05 - 06 279 279
06 - 07 424 424
07 - 08 630 630
08 - 09 469 469
09 - 10 307 307
10 - 11 313 313
11 - 12 247 247
12 - 13 302 302
13 - 14 260 260
14 - 15 289 289
15 - 16 277 277
16 - 17 344 344
17 - 18 403 403
18 - 19 442 442
19 - 20 518 518
20 - 21 571 571
21 - 22 595 595
22 - 23 612 612
23 - 24 525 525
Ukjent tid 1879 1879
TOTALT 11064
Område/År 2022
03 Oslo 92
11 Rogaland 357
15 Møre og Romsdal 884
18 Nordland 420
30 Viken 2901
34 Innlandet 1867
38 Vestfold og Telemark 1152
42 Agder 743
46 Vestland 693
50 Trøndelag 1794
54 Troms og Finnmark 161
TOTALT 11064