Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2022
Påkjørt av motorkjøretøy 7877
Påkjørt av tog 183
Sykdom og skade 1485
Felt av sikkerhetshensyn 78
Felt som skadedyr 62
Felt ulovlig 22
Andre årsaker 1418
TOTALT 11125
Art/År 2022
Elg 2288
Hjort 1218
Villrein 62
Rådyr 6771
Villsvin 3
Havørn 23
Kongeørn 5
Oter 79
Grevling 448
Rødrev 194
Hjortedyr - ikke artsbestemt 34
TOTALT 11125
Utfall/År 2022
Avlivet etter ettersøk 1067
Avlivet på stedet 2279
Dødt på stedet 3953
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2214
Funnet død etter ettersøk 367
Observert – antatt uskadd 1008
Ukjent utfall 237
TOTALT 11125
Sykdom og skade/År 2022
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 143
Bittsår/rovdyrdrept 27
Bløtvevskader/blødning/knusning 107
Brudd på knokler 445
Diaré 92
Drukning 23
Fast i gjerde el. 59
Håravfall 23
Ingen funn (kadaver undersøkt) 39
Misdannelse 17
Råttent kadaver (diagnose umulig) 55
Skuddsår 58
Sult/avmagring 198
Svulster 24
Øyesykdom 9
Ikke undersøkt 255
Måned/År Totalt 2022
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 0 0
April 0 0
Mai 415 415
Juni 1519 1519
Juli 1588 1588
August 1469 1469
September 1790 1790
Oktober 2459 2459
November 1885 1885
Desember 0 0
TOTALT 11125
Time/År Totalt 2022
00 - 01 454 454
01 - 02 301 301
02 - 03 237 237
03 - 04 189 189
04 - 05 201 201
05 - 06 279 279
06 - 07 426 426
07 - 08 634 634
08 - 09 471 471
09 - 10 307 307
10 - 11 315 315
11 - 12 247 247
12 - 13 305 305
13 - 14 260 260
14 - 15 290 290
15 - 16 282 282
16 - 17 347 347
17 - 18 405 405
18 - 19 445 445
19 - 20 518 518
20 - 21 575 575
21 - 22 598 598
22 - 23 617 617
23 - 24 531 531
Ukjent tid 1891 1891
TOTALT 11125
Område/År 2022
03 Oslo 92
11 Rogaland 357
15 Møre og Romsdal 889
18 Nordland 420
30 Viken 2904
34 Innlandet 1873
38 Vestfold og Telemark 1152
42 Agder 778
46 Vestland 696
50 Trøndelag 1803
54 Troms og Finnmark 161
TOTALT 11125