Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2022 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 7764 1393
Påkjørt av tog 275 245
Sykdom og skade 1457 374
Felt av sikkerhetshensyn 53 10
Felt som skadedyr 45 3
Felt ulovlig 24 2
Andre årsaker 1216 290
TOTALT 10834 2317
Art/År 2022 2023
Elg 2524 845
Hjort 1258 185
Villrein 55 4
Rådyr 6418 1234
Villsvin 2 0
Havørn 25 7
Kongeørn 5 5
Oter 85 14
Grevling 273 2
Rødrev 165 15
Hjortedyr - ikke artsbestemt 24 6
TOTALT 10834 2317
Utfall/År 2022 2023
Avlivet etter ettersøk 1094 260
Avlivet på stedet 2274 486
Dødt på stedet 3492 760
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2288 425
Funnet død etter ettersøk 328 34
Observert – antatt uskadd 1136 308
Ukjent utfall 222 44
TOTALT 10834 2317
Sykdom og skade/År 2022 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 144 14
Bittsår/rovdyrdrept 27 21
Bløtvevskader/blødning/knusning 99 18
Brudd på knokler 467 130
Diaré 122 25
Drukning 11 1
Fast i gjerde el. 49 17
Håravfall 18 6
Ingen funn (kadaver undersøkt) 39 8
Misdannelse 15 4
Råttent kadaver (diagnose umulig) 39 5
Skuddsår 62 2
Sult/avmagring 209 82
Svulster 26 0
Øyesykdom 7 2
Ikke undersøkt 251 75
Måned/År Totalt 2022 2023
Januar 2317 0 2317
Februar 0 0 0
Mars 0 0 0
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 357 357 0
August 1469 1469 0
September 1790 1790 0
Oktober 2459 2459 0
November 2189 2189 0
Desember 2570 2570 0
TOTALT 10834 2317
Time/År Totalt 2022 2023
00 - 01 351 303 48
01 - 02 260 222 38
02 - 03 179 139 40
03 - 04 153 113 40
04 - 05 160 141 19
05 - 06 284 236 48
06 - 07 534 449 85
07 - 08 793 676 117
08 - 09 634 511 123
09 - 10 418 327 91
10 - 11 377 308 69
11 - 12 297 230 67
12 - 13 369 283 86
13 - 14 306 242 64
14 - 15 341 274 67
15 - 16 372 311 61
16 - 17 611 489 122
17 - 18 754 572 182
18 - 19 731 547 184
19 - 20 703 588 115
20 - 21 713 619 94
21 - 22 732 627 105
22 - 23 653 569 84
23 - 24 449 390 59
Ukjent tid 1977 1668 309
TOTALT 10834 2317
Område/År 2022 2023
03 Oslo 69 10
11 Rogaland 295 43
15 Møre og Romsdal 810 132
18 Nordland 593 221
31 Østfold 976 106
32 Akershus 1164 229
33 Buskerud 601 245
34 Innlandet 1875 511
39 Vestfold 616 96
40 Telemark 514 170
42 Agder 657 75
46 Vestland 651 74
50 Trøndelag 1822 332
55 Troms 149 64
56 Finnmark 42 9
TOTALT 10834 2317