Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2022/2023

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2022 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 5666 3686
Påkjørt av tog 204 628
Sykdom og skade 1029 1069
Felt av sikkerhetshensyn 32 27
Felt som skadedyr 11 18
Felt ulovlig 15 3
Andre årsaker 821 883
TOTALT 7778 6314
Art/År 2022 2023
Elg 1875 1893
Hjort 970 604
Villrein 26 13
Rådyr 4627 3673
Villsvin 2 0
Havørn 15 12
Kongeørn 3 6
Oter 57 25
Grevling 97 17
Rødrev 90 57
Hjortedyr - ikke artsbestemt 16 14
TOTALT 7778 6314
Utfall/År 2022 2023
Avlivet etter ettersøk 788 697
Avlivet på stedet 1602 1317
Dødt på stedet 2402 2227
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 1703 1087
Funnet død etter ettersøk 246 116
Observert – antatt uskadd 879 768
Ukjent utfall 158 102
TOTALT 7778 6314
Sykdom og skade/År 2022 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 116 31
Bittsår/rovdyrdrept 20 65
Bløtvevskader/blødning/knusning 77 33
Brudd på knokler 342 356
Diaré 88 84
Drukning 6 6
Fast i gjerde el. 26 43
Håravfall 12 21
Ingen funn (kadaver undersøkt) 30 25
Misdannelse 10 9
Råttent kadaver (diagnose umulig) 28 15
Skuddsår 46 4
Sult/avmagring 150 263
Svulster 20 5
Øyesykdom 6 6
Ikke undersøkt 160 200
Måned/År Totalt 2022 2023
Januar 2769 0 2769
Februar 2236 0 2236
Mars 1309 0 1309
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 0 0 0
September 790 790 0
Oktober 2373 2373 0
November 2116 2116 0
Desember 2499 2499 0
TOTALT 7778 6314
Time/År Totalt 2022 2023
00 - 01 342 210 132
01 - 02 267 134 133
02 - 03 208 90 118
03 - 04 164 62 102
04 - 05 165 89 76
05 - 06 270 139 131
06 - 07 590 314 276
07 - 08 849 543 306
08 - 09 710 424 286
09 - 10 485 250 235
10 - 11 417 227 190
11 - 12 325 168 157
12 - 13 396 202 194
13 - 14 316 163 153
14 - 15 355 189 166
15 - 16 391 232 159
16 - 17 649 406 243
17 - 18 855 491 364
18 - 19 940 449 491
19 - 20 915 495 420
20 - 21 776 445 331
21 - 22 708 386 322
22 - 23 573 328 245
23 - 24 436 228 208
Ukjent tid 1990 1114 876
TOTALT 7778 6314
Område/År 2022 2023
03 Oslo 42 48
11 Rogaland 193 102
15 Møre og Romsdal 534 334
18 Nordland 496 445
30 Viken 1896 1499
34 Innlandet 1393 1610
38 Vestfold og Telemark 787 660
42 Agder 401 237
46 Vestland 466 270
50 Trøndelag 1413 958
54 Troms og Finnmark 157 151
TOTALT 7778 6314