Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2022 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 2115 6775
Påkjørt av tog 130 784
Sykdom og skade 303 2128
Felt av sikkerhetshensyn 14 72
Felt som skadedyr 1 55
Felt ulovlig 2 4
Andre årsaker 257 1946
TOTALT 2822 11764
Art/År 2022 2023
Elg 753 2738
Hjort 269 1329
Villrein 1 38
Rådyr 1726 7214
Villsvin 0 0
Havørn 9 25
Kongeørn 3 8
Oter 21 51
Grevling 5 211
Rødrev 31 119
Hjortedyr - ikke artsbestemt 4 31
TOTALT 2822 11764
Utfall/År 2022 2023
Avlivet etter ettersøk 329 1225
Avlivet på stedet 553 2417
Dødt på stedet 727 4572
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 680 1901
Funnet død etter ettersøk 69 227
Observert – antatt uskadd 400 1234
Ukjent utfall 64 188
TOTALT 2822 11764
Sykdom og skade/År 2022 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 16 71
Bittsår/rovdyrdrept 9 97
Bløtvevskader/blødning/knusning 10 62
Brudd på knokler 122 585
Diaré 34 172
Drukning 0 14
Fast i gjerde el. 3 82
Håravfall 3 46
Ingen funn (kadaver undersøkt) 9 55
Misdannelse 3 12
Råttent kadaver (diagnose umulig) 3 60
Skuddsår 3 8
Sult/avmagring 41 590
Svulster 7 9
Øyesykdom 1 14
Ikke undersøkt 60 439
Måned/År Totalt 2022 2023
Januar 2917 0 2917
Februar 2427 0 2427
Mars 2512 0 2512
April 2069 0 2069
Mai 1839 0 1839
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 0 0 0
September 0 0 0
Oktober 0 0 0
November 252 252 0
Desember 2570 2570 0
TOTALT 2822 11764
Time/År Totalt 2022 2023
00 - 01 361 64 297
01 - 02 321 61 260
02 - 03 245 39 206
03 - 04 235 23 212
04 - 05 208 42 166
05 - 06 296 40 256
06 - 07 536 96 440
07 - 08 627 152 475
08 - 09 580 123 457
09 - 10 496 98 398
10 - 11 432 79 353
11 - 12 368 67 301
12 - 13 422 74 348
13 - 14 334 65 269
14 - 15 367 77 290
15 - 16 391 99 292
16 - 17 597 223 374
17 - 18 749 240 509
18 - 19 872 192 680
19 - 20 761 153 608
20 - 21 742 145 597
21 - 22 788 142 646
22 - 23 768 136 632
23 - 24 591 81 510
Ukjent tid 2499 311 2188
TOTALT 2822 11764
Område/År 2022 2023
03 Oslo 15 102
11 Rogaland 49 245
15 Møre og Romsdal 174 838
18 Nordland 264 710
30 Viken 719 2883
34 Innlandet 573 2514
38 Vestfold og Telemark 281 1225
42 Agder 142 596
46 Vestland 97 552
50 Trøndelag 451 1853
54 Troms og Finnmark 57 246
TOTALT 2822 11764