Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 6332
Påkjørt av tog 219
Sykdom og skade 1785
Felt av sikkerhetshensyn 96
Felt som skadedyr 56
Felt ulovlig 7
Andre årsaker 1807
TOTALT 10302
Art/År 2023
Elg 1616
Hjort 1108
Villrein 73
Rådyr 6688
Villsvin 0
Havørn 21
Kongeørn 5
Oter 51
Grevling 500
Rødrev 187
Hjortedyr - ikke artsbestemt 53
TOTALT 10302
Utfall/År 2023
Avlivet etter ettersøk 1049
Avlivet på stedet 2061
Dødt på stedet 4039
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 1812
Funnet død etter ettersøk 271
Observert – antatt uskadd 860
Ukjent utfall 210
TOTALT 10302
Sykdom og skade/År 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 104
Bittsår/rovdyrdrept 38
Bløtvevskader/blødning/knusning 57
Brudd på knokler 437
Diaré 148
Drukning 22
Fast i gjerde el. 63
Håravfall 41
Ingen funn (kadaver undersøkt) 50
Misdannelse 20
Råttent kadaver (diagnose umulig) 84
Skuddsår 22
Sult/avmagring 384
Svulster 18
Øyesykdom 15
Ikke undersøkt 409
Måned/År Totalt 2023
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 1071 1071
April 2018 2018
Mai 2040 2040
Juni 1519 1519
Juli 1487 1487
August 1355 1355
September 812 812
Oktober 0 0
November 0 0
Desember 0 0
TOTALT 10302
Time/År Totalt 2023
00 - 01 394 394
01 - 02 304 304
02 - 03 232 232
03 - 04 251 251
04 - 05 213 213
05 - 06 244 244
06 - 07 349 349
07 - 08 362 362
08 - 09 319 319
09 - 10 295 295
10 - 11 284 284
11 - 12 298 298
12 - 13 297 297
13 - 14 256 256
14 - 15 266 266
15 - 16 293 293
16 - 17 272 272
17 - 18 284 284
18 - 19 336 336
19 - 20 328 328
20 - 21 500 500
21 - 22 624 624
22 - 23 725 725
23 - 24 682 682
Ukjent tid 1894 1894
TOTALT 10302
Område/År 2023
03 Oslo 136
11 Rogaland 273
15 Møre og Romsdal 866
18 Nordland 388
30 Viken 2691
34 Innlandet 1759
38 Vestfold og Telemark 1141
42 Agder 831
46 Vestland 562
50 Trøndelag 1545
54 Troms og Finnmark 110
TOTALT 10302