Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 6829
Påkjørt av tog 237
Sykdom og skade 1887
Felt av sikkerhetshensyn 109
Felt som skadedyr 69
Felt ulovlig 9
Andre årsaker 1865
TOTALT 11005
Art/År 2023
Elg 1764
Hjort 1170
Villrein 76
Rådyr 7087
Villsvin 0
Havørn 21
Kongeørn 6
Oter 55
Grevling 569
Rødrev 200
Hjortedyr - ikke artsbestemt 57
TOTALT 11005
Utfall/År 2023
Avlivet etter ettersøk 1112
Avlivet på stedet 2245
Dødt på stedet 4304
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 1929
Funnet død etter ettersøk 282
Observert – antatt uskadd 913
Ukjent utfall 220
TOTALT 11005
Sykdom og skade/År 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 112
Bittsår/rovdyrdrept 41
Bløtvevskader/blødning/knusning 63
Brudd på knokler 461
Diaré 153
Drukning 25
Fast i gjerde el. 66
Håravfall 41
Ingen funn (kadaver undersøkt) 51
Misdannelse 21
Råttent kadaver (diagnose umulig) 90
Skuddsår 25
Sult/avmagring 406
Svulster 18
Øyesykdom 17
Ikke undersøkt 428
Måned/År Totalt 2023
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 1087 1087
April 2082 2082
Mai 2135 2135
Juni 1614 1614
Juli 1603 1603
August 1513 1513
September 971 971
Oktober 0 0
November 0 0
Desember 0 0
TOTALT 11005
Time/År Totalt 2023
00 - 01 422 422
01 - 02 331 331
02 - 03 240 240
03 - 04 261 261
04 - 05 222 222
05 - 06 264 264
06 - 07 376 376
07 - 08 400 400
08 - 09 340 340
09 - 10 315 315
10 - 11 311 311
11 - 12 312 312
12 - 13 320 320
13 - 14 268 268
14 - 15 277 277
15 - 16 314 314
16 - 17 283 283
17 - 18 295 295
18 - 19 356 356
19 - 20 342 342
20 - 21 527 527
21 - 22 666 666
22 - 23 757 757
23 - 24 717 717
Ukjent tid 2089 2089
TOTALT 11005
Område/År 2023
03 Oslo 137
11 Rogaland 306
15 Møre og Romsdal 918
18 Nordland 406
30 Viken 2931
34 Innlandet 1868
38 Vestfold og Telemark 1204
42 Agder 900
46 Vestland 604
50 Trøndelag 1608
54 Troms og Finnmark 123
TOTALT 11005