Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 7581
Påkjørt av tog 220
Sykdom og skade 1586
Felt av sikkerhetshensyn 120
Felt som skadedyr 48
Felt ulovlig 14
Andre årsaker 1407
TOTALT 10976
Art/År 2023
Elg 2051
Hjort 1153
Villrein 61
Rådyr 6893
Villsvin 0
Havørn 13
Kongeørn 6
Oter 59
Grevling 460
Rødrev 221
Hjortedyr - ikke artsbestemt 59
TOTALT 10976
Utfall/År 2023
Avlivet etter ettersøk 1089
Avlivet på stedet 2266
Dødt på stedet 3860
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2191
Funnet død etter ettersøk 353
Observert – antatt uskadd 958
Ukjent utfall 259
TOTALT 10976
Sykdom og skade/År 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 167
Bittsår/rovdyrdrept 25
Bløtvevskader/blødning/knusning 75
Brudd på knokler 445
Diaré 146
Drukning 24
Fast i gjerde el. 51
Håravfall 26
Ingen funn (kadaver undersøkt) 41
Misdannelse 26
Råttent kadaver (diagnose umulig) 73
Skuddsår 46
Sult/avmagring 196
Svulster 26
Øyesykdom 11
Ikke undersøkt 337
Måned/År Totalt 2023
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 0 0
April 0 0
Mai 719 719
Juni 1560 1560
Juli 1547 1547
August 1449 1449
September 1567 1567
Oktober 2542 2542
November 1592 1592
Desember 0 0
TOTALT 10976
Time/År Totalt 2023
00 - 01 387 387
01 - 02 289 289
02 - 03 229 229
03 - 04 218 218
04 - 05 187 187
05 - 06 255 255
06 - 07 445 445
07 - 08 644 644
08 - 09 477 477
09 - 10 347 347
10 - 11 283 283
11 - 12 268 268
12 - 13 325 325
13 - 14 275 275
14 - 15 287 287
15 - 16 300 300
16 - 17 333 333
17 - 18 439 439
18 - 19 497 497
19 - 20 514 514
20 - 21 611 611
21 - 22 620 620
22 - 23 603 603
23 - 24 598 598
Ukjent tid 1545 1545
TOTALT 10976
Område/År 2023
03 Oslo 139
11 Rogaland 325
15 Møre og Romsdal 829
18 Nordland 376
30 Viken 2844
34 Innlandet 1959
38 Vestfold og Telemark 1222
42 Agder 843
46 Vestland 675
50 Trøndelag 1649
54 Troms og Finnmark 115
TOTALT 10976