Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023 2024
Påkjørt av motorkjøretøy 7333 1960
Påkjørt av tog 331 359
Sykdom og skade 1440 638
Felt av sikkerhetshensyn 107 37
Felt som skadedyr 35 19
Felt ulovlig 22 1
Andre årsaker 1006 483
TOTALT 10274 3497
Art/År 2023 2024
Elg 2302 1150
Hjort 1278 322
Villrein 49 3
Rådyr 6167 1957
Villsvin 2 0
Havørn 14 7
Kongeørn 6 2
Oter 62 22
Grevling 210 4
Rødrev 149 25
Hjortedyr - ikke artsbestemt 35 5
TOTALT 10274 3497
Utfall/År 2023 2024
Avlivet etter ettersøk 1077 352
Avlivet på stedet 2145 721
Dødt på stedet 3200 1162
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2215 644
Funnet død etter ettersøk 285 46
Observert – antatt uskadd 1124 511
Ukjent utfall 228 61
TOTALT 10274 3497
Sykdom og skade/År 2023 2024
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 171 21
Bittsår/rovdyrdrept 29 39
Bløtvevskader/blødning/knusning 66 22
Brudd på knokler 443 176
Diaré 156 51
Drukning 14 4
Fast i gjerde el. 40 23
Håravfall 17 4
Ingen funn (kadaver undersøkt) 38 11
Misdannelse 20 5
Råttent kadaver (diagnose umulig) 39 11
Skuddsår 57 4
Sult/avmagring 202 164
Svulster 20 2
Øyesykdom 8 5
Ikke undersøkt 293 138
Måned/År Totalt 2023 2024
Januar 2560 0 2560
Februar 937 0 937
Mars 0 0 0
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 880 880 0
September 1664 1664 0
Oktober 2688 2688 0
November 2536 2536 0
Desember 2506 2506 0
TOTALT 10274 3497
Time/År Totalt 2023 2024
00 - 01 296 217 79
01 - 02 266 190 76
02 - 03 209 157 52
03 - 04 190 125 65
04 - 05 190 125 65
05 - 06 311 240 71
06 - 07 553 447 106
07 - 08 894 690 204
08 - 09 679 528 151
09 - 10 456 342 114
10 - 11 374 270 104
11 - 12 298 202 96
12 - 13 388 278 110
13 - 14 342 220 122
14 - 15 331 245 86
15 - 16 392 266 126
16 - 17 653 463 190
17 - 18 846 606 240
18 - 19 877 620 257
19 - 20 747 586 161
20 - 21 802 626 176
21 - 22 761 600 161
22 - 23 617 475 142
23 - 24 485 366 119
Ukjent tid 1814 1390 424
TOTALT 10274 3497
Område/År 2023 2024
03 Oslo 91 37
11 Rogaland 313 66
15 Møre og Romsdal 757 188
18 Nordland 548 253
30 Viken 2448 643
34 Innlandet 2046 867
38 Vestfold og Telemark 998 311
42 Agder 643 318
46 Vestland 652 174
50 Trøndelag 1607 486
54 Troms og Finnmark 171 154
TOTALT 10274 3497