Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023 2024
Påkjørt av motorkjøretøy 7573 2122
Påkjørt av tog 353 396
Sykdom og skade 1475 688
Felt av sikkerhetshensyn 107 42
Felt som skadedyr 34 25
Felt ulovlig 29 2
Andre årsaker 1041 529
TOTALT 10612 3804
Art/År 2023 2024
Elg 2388 1265
Hjort 1310 348
Villrein 50 3
Rådyr 6371 2120
Villsvin 2 0
Havørn 15 8
Kongeørn 6 2
Oter 64 21
Grevling 212 4
Rødrev 155 28
Hjortedyr - ikke artsbestemt 39 5
TOTALT 10612 3804
Utfall/År 2023 2024
Avlivet etter ettersøk 1117 382
Avlivet på stedet 2201 806
Dødt på stedet 3301 1260
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2283 694
Funnet død etter ettersøk 308 52
Observert – antatt uskadd 1157 542
Ukjent utfall 245 68
TOTALT 10612 3804
Sykdom og skade/År 2023 2024
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 175 21
Bittsår/rovdyrdrept 30 40
Bløtvevskader/blødning/knusning 67 22
Brudd på knokler 451 190
Diaré 158 52
Drukning 15 4
Fast i gjerde el. 42 24
Håravfall 18 4
Ingen funn (kadaver undersøkt) 39 12
Misdannelse 20 5
Råttent kadaver (diagnose umulig) 40 14
Skuddsår 58 4
Sult/avmagring 204 178
Svulster 20 2
Øyesykdom 8 5
Ikke undersøkt 302 150
Måned/År Totalt 2023 2024
Januar 2747 0 2747
Februar 1057 0 1057
Mars 0 0 0
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 897 897 0
September 1709 1709 0
Oktober 2776 2776 0
November 2614 2614 0
Desember 2616 2616 0
TOTALT 10612 3804
Time/År Totalt 2023 2024
00 - 01 323 224 99
01 - 02 282 193 89
02 - 03 217 162 55
03 - 04 199 129 70
04 - 05 196 131 65
05 - 06 322 247 75
06 - 07 564 453 111
07 - 08 935 714 221
08 - 09 703 543 160
09 - 10 474 350 124
10 - 11 391 277 114
11 - 12 313 207 106
12 - 13 407 292 115
13 - 14 355 227 128
14 - 15 342 252 90
15 - 16 402 271 131
16 - 17 675 474 201
17 - 18 885 627 258
18 - 19 918 639 279
19 - 20 776 601 175
20 - 21 835 651 184
21 - 22 787 617 170
22 - 23 642 488 154
23 - 24 506 377 129
Ukjent tid 1967 1466 501
TOTALT 10612 3804
Område/År 2023 2024
03 Oslo 91 37
11 Rogaland 316 68
15 Møre og Romsdal 838 207
18 Nordland 564 287
31 Østfold 860 187
32 Akershus 1076 337
33 Buskerud 601 232
34 Innlandet 2059 885
39 Vestfold 494 205
40 Telemark 579 140
42 Agder 662 332
46 Vestland 658 189
50 Trøndelag 1638 530
55 Troms 126 135
56 Finnmark 50 33
TOTALT 10612 3804