Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023 2024
Påkjørt av motorkjøretøy 5701 3521
Påkjørt av tog 291 550
Sykdom og skade 940 1285
Felt av sikkerhetshensyn 67 52
Felt som skadedyr 18 31
Felt ulovlig 15 2
Andre årsaker 668 969
TOTALT 7700 6410
Art/År 2023 2024
Elg 1710 1792
Hjort 950 747
Villrein 5 13
Rådyr 4807 3616
Villsvin 2 0
Havørn 11 12
Kongeørn 2 5
Oter 42 58
Grevling 62 89
Rødrev 90 67
Hjortedyr - ikke artsbestemt 19 11
TOTALT 7700 6410
Utfall/År 2023 2024
Avlivet etter ettersøk 822 623
Avlivet på stedet 1499 1287
Dødt på stedet 2338 2357
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 1727 1115
Funnet død etter ettersøk 222 102
Observert – antatt uskadd 932 807
Ukjent utfall 160 119
TOTALT 7700 6410
Sykdom og skade/År 2023 2024
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 97 38
Bittsår/rovdyrdrept 26 59
Bløtvevskader/blødning/knusning 47 38
Brudd på knokler 318 361
Diaré 93 91
Drukning 4 13
Fast i gjerde el. 29 43
Håravfall 11 16
Ingen funn (kadaver undersøkt) 21 27
Misdannelse 9 7
Råttent kadaver (diagnose umulig) 23 42
Skuddsår 30 5
Sult/avmagring 132 328
Svulster 12 3
Øyesykdom 4 8
Ikke undersøkt 188 293
Måned/År Totalt 2023 2024
Januar 2664 0 2664
Februar 2117 0 2117
Mars 1462 0 1462
April 167 0 167
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 0 0 0
September 0 0 0
Oktober 2571 2571 0
November 2570 2570 0
Desember 2559 2559 0
TOTALT 7700 6410
Time/År Totalt 2023 2024
00 - 01 309 161 148
01 - 02 264 130 134
02 - 03 209 120 89
03 - 04 195 89 106
04 - 05 190 90 100
05 - 06 299 167 132
06 - 07 517 294 223
07 - 08 898 542 356
08 - 09 701 440 261
09 - 10 475 276 199
10 - 11 405 216 189
11 - 12 322 143 179
12 - 13 383 196 187
13 - 14 365 170 195
14 - 15 341 191 150
15 - 16 393 199 194
16 - 17 697 411 286
17 - 18 908 546 362
18 - 19 1017 545 472
19 - 20 844 481 363
20 - 21 746 413 333
21 - 22 681 387 294
22 - 23 572 299 273
23 - 24 465 260 205
Ukjent tid 1914 934 980
TOTALT 7700 6410
Område/År 2023 2024
03 Oslo 64 69
11 Rogaland 219 124
15 Møre og Romsdal 527 383
18 Nordland 467 437
30 Viken 1779 1240
34 Innlandet 1582 1431
38 Vestfold og Telemark 797 590
42 Agder 446 501
46 Vestland 446 450
50 Trøndelag 1229 951
54 Troms og Finnmark 144 234
TOTALT 7700 6410