Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Statistikk

Søk i statistikk for Villrein (endre) > Tellinger (endre) > Strukturtelling
Villrein

Strukturtelling

Last ned Excel-fil

Slik leser du tabellen/grafen

Strukturtelling vil gi et anslag over kjønns- og alderssammensetningen i bestanden. Vi skiller mellom gruppene kalv, simle 1½ år og eldre, åringsbukk, bukk 2½ år og bukk 3½ år og eldre. Andel eldre bukk (≥3 år) per voksen (≥1 år) simle er en del av kvalitetsnormen for villrein. Data kan vises i graf- eller tabellform. Strukturtelling gjennomføres vanligvis i brunstperioden på høsten etter endt jakt.

Les mer om statistikk og hvordan den kan brukes (åpnes i ny fane)