Jaktåret 2021/2022

Statistikk Bytt til avansert statistikk

Jaktmateriale - villrein

Alder og slaktevekt på felte dyr, rapportert inn av jegere og jaktlag i forbindelse med jakta

Jaktstatistikk - villrein

Fellingstilatelser, fellingstall og antall vald med/uten bestandplan