Jaktåret 2021/2022

Fallvilt

Fallvilt fordelt på:

Art/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hjort 8 19 12 12 19 1
TOTALT 8 19 12 12 19 1
Utfall/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avlivet etter ettersøk 3 2 1 2 3 0
Avlivet på stedet 3 3 0 1 2 0
Dødt på stedet 1 9 4 3 8 0
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 1 4 3 4 3 1
Funnet død etter ettersøk 0 0 1 1 0 0
Observert – antatt uskadd 0 1 3 1 3 0
Ukjent utfall 0 0 0 0 0 0
TOTALT 8 19 12 12 19 1
Sykdom og skade/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 0 0 0 0 0 0
Bittsår/rovdyrdrept 0 0 0 0 0 0
Bløtvevskader/blødning/knusning 0 0 0 0 0 0
Brudd på knokler 0 0 0 0 0 0
Diaré 0 0 0 0 0 0
Drukning 0 0 0 0 0 0
Fast i gjerde el. 0 0 0 0 0 0
Håravfall 0 0 0 0 0 0
Ingen funn (kadaver undersøkt) 0 0 0 0 0 0
Misdannelse 0 0 0 0 0 0
Råttent kadaver (diagnose umulig) 0 0 0 0 0 0
Skuddsår 0 0 0 0 0 0
Sult/avmagring 0 0 0 0 0 0
Svulster 0 0 0 0 0 0
Øyesykdom 0 0 0 0 0 0
Ikke undersøkt 0 0 0 0 0 0
Måned/År Totalt 2017 2018 2019 2020 2021
Januar 9 1 3 1 3 0
Februar 4 0 0 1 2 1
Mars 5 1 1 2 0 1
April 2 0 0 1 0 1
Mai 6 1 4 0 1 0
Juni 3 1 1 0 0 1
Juli 5 0 0 0 1 4
August 4 1 2 0 1 0
September 7 1 1 2 1 2
Oktober 9 2 3 1 2 1
November 10 0 2 3 0 5
Desember 7 0 2 1 1 3
TOTALT 8 19 12 12 19
Måned/År 2022
Januar 1
Februar 0
Mars 0
April 0
Mai 0
Juni 0
Juli 0
August 0
September 0
Oktober 0
November 0
Desember 0
TOTALT 1
Time/År Totalt 2017 2018 2019 2020 2021
00 - 01 3 0 1 0 2 0
01 - 02 2 0 1 0 0 1
02 - 03 4 0 2 1 0 1
03 - 04 3 1 1 0 1 0
04 - 05 2 1 1 0 0 0
05 - 06 4 1 0 0 1 2
06 - 07 7 2 0 2 1 2
07 - 08 5 0 2 1 0 2
08 - 09 4 0 3 0 0 1
09 - 10 2 0 0 1 1 0
10 - 11 1 0 1 0 0 0
11 - 12 0 0 0 0 0 0
12 - 13 0 0 0 0 0 0
13 - 14 1 0 0 0 0 1
14 - 15 0 0 0 0 0 0
15 - 16 1 0 1 0 0 0
16 - 17 1 0 0 0 1 0
17 - 18 3 1 0 0 1 0
18 - 19 0 0 0 0 0 0
19 - 20 3 0 0 2 0 1
20 - 21 8 2 2 0 0 4
21 - 22 6 0 0 1 3 2
22 - 23 4 0 1 2 0 1
23 - 24 2 0 1 1 0 0
Ukjent tid 5 0 2 1 1 1
TOTALT 8 19 12 12 19
Time/År 2022
00 - 01 0
01 - 02 0
02 - 03 0
03 - 04 0
04 - 05 0
05 - 06 0
06 - 07 0
07 - 08 0
08 - 09 0
09 - 10 0
10 - 11 0
11 - 12 0
12 - 13 0
13 - 14 0
14 - 15 0
15 - 16 0
16 - 17 0
17 - 18 1
18 - 19 0
19 - 20 0
20 - 21 0
21 - 22 0
22 - 23 0
23 - 24 0
Ukjent tid 0
TOTALT 1
Område/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4623 Samnanger 8 19 12 12 19 1
TOTALT 8 19 12 12 19 1